Agnetas Loggbok

måndag 21 augusti 2017

Val eller inte val? Ny ledare för ECC!

Idag hade ledaren för Bundu dia Kongo, Ne Muanda Nsemi, planerat att samla sina medlemmar i en marsch, som skulle gå till Kisantu, där ett memorandum skulle överlämnas till ett statligt kontor i området. Denna planering hindrades av polisen. Liknande manifestationer skulle äga rum i Matadi, Boma, Muanda, Tshela och Luozi. På dessa platser gick dagens aktiviteter på sparlåga och affärer och marknader öppnade senare än vanligt. Affärsägare och befolkningen uttalade rädsla för vad som skulle kunna hända.

ECC (Kristi Kyrka i Kongo) fick i lördags en ny ledare, då val förrättades. Det är pastorn och missionsföreståndaren för baptistsamfundet CBFC, André Bokundoa-Bo-Likabe, som nu efterträder Marini Bodo, som suttit på posten i 19 år. Den nye ledaren innehar sedan 2014 en professur i teologi vid UPC (Kongos protestantiska universitet). Han har studerat i Jerusalem och doktorerade i teologi vid Sheffield universitetet i Storbritannien. Han blir nu ECC:s tredje ledare, efter Jean Bokeleale och Marini Bodo.

Val kommer inte att kunna hållas i Kongo detta år. Det anser riksdagsledamoten Adolphe Muzito, och han gör den bedömningen på basis av landets ekonomiska situation. Det är inflationen av landets egen valuta och det faktum att man den 10 augusti inte kunnat realisera mera än en tredjedel av årets budget. Han uttalar också tveksamhet i frågan om det skulle gå att organisera val under första kvartalet 2018! Han anser att landets ekonomi och den politiska situationen, sammantaget omöjliggör val inom kort. Det var vid en middag, som han organiserat för unga politiker, som han uttalade denna syn.

Samma syn och bedömning uttalades i söndags, då SADC (Southern Africa Development Community) höll sitt 37:e årsmöte. Utan att förklara orsak och faktorer som inverkar, uttalades att val inte kommer att kunna hållas i Kongo i december 2017. Mötet beslutade att utse en representant, som i Kongo skall följa valprocessens utveckling.

Landets president hade i söndags samlat olika ledare från sitt eget parti ”La Majorité présidentielle” och uttalade då sin fasta övertygelse och vilja att organisera val. Men det sades ingenting om när detta skall ske! Han uppmanade alla att vara beredda, så att de kan vinna valet den dag det äger rum!

Ett tiotal organisationer inom det civila samhället i Kongo var representerade i Paris, då man i fredags signerade ett dokument ”Manifeste du citoyen congolais”, vilket kräver presidentens avgång. Vid samma tidpunkt höll FN:s Säkerhetsråd ett sammanträde om Kongos situation och valprogrammet. Enligt deltagarna i Paris, är Sylvesteröverenskommelsen det enda dokument, som anger den färdväg som tar landet ur den aktuella krisen. Kongos utrikesminister har lovat att val skall hållas, att förberedelser pågår och att valet kommer att följa en tidsplan som landets valkommission inom kort skall presentera!

De olika uppgifterna om och när val skall hållas i Kongo, är spretiga. Deltagarna i Paris hade inga tydliga strategier att presentera. Det mesta tycks vara ett famlande efter ordning i ledet! Det är fortsatt oroligt och ingen vet inte vad som kommer att hända i år. Inget val, kan medföra ökade våldshandlingar och val kan också ge ett sådant resultat.

Utan överdrift kan det sägas att Kongo befinner sig i en mycket kritisk situation och att det är osäkert när våldsutbrotten ökar, men vi kan utgå från att så kommer att ske!

tisdag 8 augusti 2017

Krav på val och Sociala medier blockerade

Oppositionen i Kongo har utlöst « ville morte » under tisdag och onsdag denna vecka. Anledningen är att oppositionen vill uppmärksamma/kräva/efterlysa val detta år! I huvudstaden respekterades detta idag, tisdag 8 augusti, relativt väl, medan ute i landet var folket inte lika restriktiva och både handel, trafik och andra aktiviteter förflöt som vanligt.

Landets ledare har tvingat igenom restriktioner i användandet av sociala medier, något som upptäcktes i morse av folket. Det tycks vara speciellt överföring av bilder/foton som är blockerat, det är något oklart hur det är med tillgång till internet och telefon för övrigt. En kollega meddelade via WhatsApp att det under dagen varit svårt att använda den kanalen, men att det nu fungerar nästan som vanligt. Ansvariga ministrar anger att det är av säkerhetsskäl som denna åtgärd vidtagits efter gårdagens händelser i Kinshasa.

måndag 7 augusti 2017

Skottlossning i Kinshasa, Matadi och Boma

I morse upplevde befolkningen i Kinshasa, i Matadi och i Boma nya strider mellan delar av gruppen Bundu dia Kongo och polisen.

Ögonvittnen har berättat att en grupp unga, tillhörande Bundu dia Mayala, skapat ur Bundu dia Kongo, vid niotiden tog sig fram på vägen till Kinshasa och i Ngaliema området försökte polis stoppa dem. Stora delar av befolkningen i kvarteret tittade på denna demonstration. Bundu dia Mayala anhängarna hade banderoller där texten krävde att alla rwandier och presidenten skulle lämna landet. Polisen uppmanade dem att inte använda banderollen och att inte gå vidare i riktning mot Kinshasa. Ögonvittnen har också berättat att de unga hade ”ndokiföremål” och gjorde ”ndokigester”, något som skrämde befolkning och polis! Med hjälp av gummikulor och tårgas stoppades slutligen gruppen.

Men det var inte bara i den stadsdelen som grupper av detta slag tog sig fram. De märktes i Ndjili, Masina, Ngaliema (Rond Point UPN), Bumbu och Selembao. Grupper uppehöll sig en längre tid i närheten av Makalafängelset, men något våld utspelades inte där. Totalt dog 12 personer i Kinshasa i striderna och två i Matadi, bland de döda i Kinshasa finns två polisbefäl.

Under tiden som striderna pågick var all övrig aktivitet i Kinshasa nedlagd! Vid tvåtiden på eftermiddagen började livet återgå till det normala, butiker öppnad och trafiken kom igång.

Vid kontakt med vänner i Kinshasa ikväll, får jag veta att alla är försiktiga, att livet inte är sig likt, att man inte vet hur och när man skall våga ta sig fram i stan.

Frågan inställer sig; vad var detta uttryck för?måndag 31 juli 2017

Våldet breder ut sig i landet – vem ansvarar för detta?

Den FN enhet som ansvarar för MR frågor, har publicerat en rapport, på begäran av Säkerhetsrådet, som berör brott mot mänskliga rättigheter under första halvåret 2017 i Kongo. De statligt anställda, armé och polis, ansvarade för ca 50 % av brotten under första kvartalet. De enheterna dödade 591 personer, varav 170 barn och 35 kvinnor, att jämföra med beväpnade grupper som dödade 345 personer under samma tidsperiod. Detta våld är mest uttalat i Kasaï provinserna och rapporten talar om brutala och oproportionerliga hämndaktioner. Minst 37 personer har dödats av milisgruppen Kamuina Nsapu och de statliga enheterna har dödat minst 428 personer, alltså dödades 12 personer av statens män per person dödad av milisgruppen. Antalet kända massgravar ökade från ca 40 till 80 och anses nu troligen vara grävda av landets armé. I provinsen Kasaï finns sedan april månad en ytterligare milisgrupp, Bana Mura, som har dödat ett stort antal civila som stöttat Kamuina Nsapu. Det är inte känt hur många som dödats av den nya milisgruppen. Däremot har det inkommit allvarliga och trovärdiga uppgifter om att den nya milisgruppen får stöd från landets armé! Rapporten beklagar att de försök som görs för att stävja våldet är mycket minimala.

Den 22 juni beslutades i FN rådet för mänskliga rättigheter att en internationell expertgrupp skulle utses, för att utreda den våldsvåg som farit fram i Kasaï. Den 26 juli utnämndes tre experter, från Kanada, Senegal och Mauretanien. Gruppen skall samarbeta med landets experter och samråda med dem gällande resor och skydd under resorna i inlandet. De skall överlämna allt material de får fram till de juridiska makthavarna i landet, för att dessa skall kunna sammanfatta och presentera en rapport. I mars och juni 2018, anges att rapportering kommer att ges till FN rådet för MR frågor.

Medborgarrörelser i Kongo hade uppmanat och inbjudit befolkningen till demonstrationer idag, den 31 juli, utöver hela landet. Syftet var att ett valprogram skall publiceras, något som ännu inte gjorts. Sedan snart ett år tillbaka har alla demonstrationer varit förbjudna i Kongo, men trots detta försökte civilbefolkningen ge uttryck för behovet av valprogram. Redan söndag kväll placerades poliser ut i de städer där demonstrationer annonserats. Ingen förvånades över detta! I ett tiotal städer, bl.a. Kinshasa, Kisangani, Mbandaka, Bukavu, Goma, Lubumbashi, gick polisen till angrepp mot demonstranterna, gummikulor, tårgas men även riktiga kulor användes. 17 gripna i Kinshasa och i Goma ett fyrtiotal. Situationen rapporteras ha varit mest spänd i Bukavu där journalister också greps. Befolkningen i Bukavu har utlyst ”ville morte” till onsdag, som protest mot våldet. Sammantaget i hela landet har 13 journalister gripits, någon är fortsatt i förvar hos polisen. Polisen slår ifrån sig allt ansvar för användandet av våld; ”felet är helt och hållet hos arrangörerna, vi visste inte vad de skulle ta sig till med då de startade något de inte hade tillstånd till”!

Våldet sprids över hela landet, civila dödas och tas tillfånga, landets ledare gör inte mycket för att stävja detta våld, men tycks bidra till att det ökar! Civilbefolkningen börjar våga protestera och kräva val. En internationell expertgrupp utsedd, men vad kommer den att kunna driva igenom? Vänner i landet säger, ”detta har vi inte varit med om tidigare”.

Vi har all anledning att vara oroliga, att fråga oss vad som händer, att följa utvecklingen och ge stöd till de vänner vi har i landet!


fredag 28 juli 2017

Presidenten och hans 25 syskon har stora tillgångar

”Congo research group” är ett oberoende, icke vinstdrivande forskningsprojekt baserat i ”Center on International Cooperation” i New York. Projektets syfte är att förstå det våld som drabbar Kongos befolkning och går systematiskt tillväga med noggranna studier innan någon rapport publiceras. ”Bloomberg” är ett finansiellt informationsföretag vars främsta produkter är nyhetsmedia, mjukvara och finansiell data. De rapporterar också regelbundet om ekonomiska nyheter gällande Kongo.

”Congo research group” har under de senaste 20 månaderna dokumenterat president Kabilas tillgångar. De har nu publicerat sin rapport som även innehåller förslag hur regering och rättsväsen kan/bör handla för att garantera transparens! Det föreslås bl.a. att presidenten, hans syster och bror skall placera alla privata tillgångar i en speciell stiftelse, för att undvika intressekonflikter, att all dokumentation, alla avtal och kontrakt, skall digitaliseras av regeringen och göras tillgängliga för hela befolkningen.

I rapporten påvisas att klanen Kabila äger mer än 80 affärsföretag i Kongo och utomlands. Exempelvis ett stort antal diamantgruvor utmed gränsen till Angola. Affärsverksamheten har gett klanen flera hundra miljoner dollar i inkomster sedan 2003. Affärsverksamheten finns f.ö. inom så gott som hela Kongos ekonomiska värld; jordbruk, gruvor, banker, fastigheter, telekommunikation och flygbolag. Kongos gruvminister har gett tillstånd till det företag som presidentens syster kontrollerar, att bryta mera malm än vad landets erhållna kod tillåter. Familjeföretagen har avtal med flera statliga instanser och styr exempelvis över utförandet av körkort. Det bedöms att ett antal av tillgångarna strider mot kongolesisk lag och andra skapar allvarliga jäv frågor.

”Bloomberg” rapporterar om samma förhållanden och nämner bl.a. ett malmföretag i Kanada, som gjort stora affärer med klanen Kabila, främst gällande koppar. Ledningen för det företaget har inte haft kännedom om kopplingen till klanen Kabila, då de gjort affärer med Kongo och Kina! I Bloombergs rapport anges att det är svårt för ett företag att göra affärer i Kongo, utan att komma i kontakt med klanen Kabila. De nämner också att klanen har tillgångar i Kongos största mobiltelefonföretag samt i en av landets större banker. Presidentens bror, Zoe, har tillgångar som delvis varit kända innan denna rapport, men till stora delar är det helt ny information som nu publiceras. Brodern är invald i parlamentet och företrädare för regeringen har ansett att parlamentsledamöternas arbete och sysselsättning kan ingen styra över, de är fria att göra vad de vill!

De ekonomiska vinster som tillfallit klanen Kabila de senaste åren är av storleken hundratals miljoner dollar. Svindlande summor med tanke på landets ekonomiska situation. Vilka får del av smulorna från denna verksamhet? Vilka är direkt involverade i verksamheten? Vilka i Kongo känner till något om denna verksamhet? Frågorna hopar sig och snurrar runt, utan svar!

Landets valuta tappar värde och nu kan man få ge upp till 1700 kongofranc för en USD. De som får sin lön utbetald, exempelvis lärare och läkare, får lönen beräknad på en växelkurs motsvarande 930 kongofranc per USD. Priser på matvaror stiger, eftersom de följer dollarvärdet. Resultatet blir att folk inte kan köpa mat i tillräcklig mängd för familjen.

Vad händer, vilka frågor kommer att ställas av kongoleser om de får kännedom om klanen Kabilas vinster och tillgångar??

lördag 22 juli 2017

Våld och spel för kulisserna – vad skall vi tro ?

Vissa perioder är det enbart frustrerande och deprimerande att följa nyheterna om Kongo! Kanske att det är så att dessa negativa nyheter är de som bäst speglar den verklighet som råder i landet och att jag innerst inne anar att så är fallet? Följden av denna tanke är så tanken på människor i Kongo, som känner till stora delar av dessa nyheter och som lever under de villkor som råder; ”hur orkar de fortsätta, hur orkar de arbeta under dessa omständigheter”? Vi kan bara ana något av den frustration de måste känna, något av den hopplösa situation de lever i och hur deras barns möjligheter försämras! Det är inte något att förvånas över, att så många föräldrar försöker skicka sina barn till utbildning utomlands! Vad skulle vi göra om situationen i Sverige var som den i Kongo, politiskt och ekonomiskt?

Våldsyttringarna tycks spridas i landet. Från att för några år sen vara koncentrerade till östra delarna av landet, har de nu spritts till Kasaï, Kongo Central (tidigare Nedre Kongo) och Kinshasa. Dessutom har flera fängelser i landet senaste halvåret utsatts för ”Operation Open doors” och fångar har kunnat lämna sina celler utan hinder, något som hänt i Kinshasa och på flera större platser. Förra veckan, fredag 14 juli, stormade en grupp unga med röda pannband in på stora marknaden i Kinshasa. Resultat: två dödade. Hur kommer det sig att våldet sprids på detta sätt? Vad är orsaken? Missnöje, droger eller vad? Utöver tolkningen att det skulle vara uttryck för folkets missnöje, hörs nu också antydningar om att detta våld och den oreda det skapar, egentligen är ett verk av landets ledare! Då rättegångar äger rum för att döma ansvariga för våldet, för dödandet, anser många att detta är ett spel för kulisserna! Detta våld ger regeringsmakten möjlighet att säga; ”P.g.a. det rådande våldet kan val inte hållas, då säkerheten inte kan garanteras”! Alltså en ursäkt för att inte ordna val under 2017!

Då polisen gripit en skyldig till en del av våldet, en kvinna, inom universitets området i Kinshasa, rapporteras att hon ligger bakom många våldsyttringar i huvudstaden på sistone. Exempelvis den 17 maj, då dörrarna till fängelset i Kinshasa öppnades och flera tusen fångar kunde lämna sina celler och nu senast på stora marknaden. Polisen skjuter på studenterna inne på universitetsområdet, med två döda och flera skadade som resultat. Frågorna hopas sig, då jag läser om detta!

En god vän skriver att livet är mycket annorlunda i Kinshasa nu. ”Flera kontrollplatser på de stora vägarna efter kl 21! Aldrig tidigare har vi upplevt att bilar stoppas och polisen går igenom allt som finns i bilen, väskor, mobiler och kontrollerar identiteten på passagerarna”! Skall vi våga tro att detta infördes för att hitta de skyldiga och minska våldet i huvudstaden?

Men det är inte bara spridningen av våld, som ger negativa nyheter idag.
Under den gångna veckan har det kommit rapporter om klanen Kabilas rikedomar.
Nu har det kommit information om vem som skall leda den kommission, som skall följa Sylvesteröverenskommelsens tillämpande.
Båda dessa rapporteringar är i grunden negativa, om man vill se till folkets bästa.

Det är uppenbart att presidenten lyckades med att splittra oppositionen efter Etienne Tshisekedis död. Tidigare i år utsågs en premiärminister och nu har alltså ledaren för den så viktiga kommissionen tillsatts. Båda dessa personer, Bruno Tshibala som premiärminister och Joseph Olenghankoy som ledare för kommissionen, tillhör den ”köpta” delen av oppositionen. Synpunkter på det senaste valet är tydliga; ”ett spel för kulisserna, en gång är det slut för er också, en dag skall rättvisan segra, när skall ni förstå att det är allvar?”.

De ekonomiska tillgångarna tycks vara gränslösa. Men folket har inte ens möjlighet att sända sina barn till skola, att få sjukvård, att kunna köpa mat och förnödenheter! Antingen måste de blunda för sina medmänniskor eller så är de oerhört cyniska. Lika illa vilketdera det handlar om!

Vi har anledning att följa utvecklingen i Kongo, hålla kontakten med och ge stöd till våra vänner!!

Rapporterna om klanen Kabilas tillgångar får bli nästa uppslag på denna sida!!torsdag 13 juli 2017

Massgravar – maskerad ?

För en vecka sen upptäcktes ytterligare 38 massgravar i Kasaï området, vilket gör att det nu är 80 massgravar som hittats. Den stora utmaningen är att identifiera de kroppar som ligger i gravarna och förövarna! Det framstår som en omöjlig uppgift! Sedan augusti 2016, då Kamuina Nsapu gruppen började protestera mot regimen, har minst 3300 personer dödats och nästan 1,5 miljoner människor flytt från området. Vittnen har berättat om att de sett regeringssoldater slänga döda kroppar från lastbilar.

FN har upprepade gånger påtalat att regeringen utövat oresonligt stort våld mot Kamuina Nsapu gruppen. Regeringens talespersoner avfärdar alla dessa anklagelser och hävdar att våldet utövas enbart av Kamina Nsapu gruppen. Men förra veckan dömdes 7 militärer till tunga straff p.g.a. den film som visar hur de skjuter ned oskyldiga. En advokat från Kasaï reagerar: ”Kommer de att avtjäna sina straff?”

FN har tidigare i år försökt utreda våldet och identifiera förövarna. Vi vet alla hur det slutade för de två FN tjänstemän, som fick uppdraget! Därefter har FN återigen, tillsammans med flera talesmän för andra länder, påtalat behovet av att genomföra en oberoende undersökning i Kasaï, men regeringen har envist vägrat att godkänna detta! Utländska experter är välkomna att bistå den kongolesiska utredningsgruppen, men får inte tillstånd att arbeta självständigt.

”Hur många kongoleser måste dö, innan landets ledare tar sitt ansvar?”, undrar en orolig kongoles! ”Landets ledare visar en otrolig cynism”, är en annan kommentar.

Frågan är berättigad; hur långt måste det gå, hur djupt skall detta land sjunka innan botten är nådd? Kan internationella påtryckningar bidra till ett minskat våld, eller får det motsatt effekt? Ordens användning, språkbruket och skrivna dokument visar sig ännu en gång inte följa samma spår! De signaler som sänds till folket från landets ledare följer två modeller; i det skrivna, genom olika överenskommelser och i det fördolda, som anas genom handlingarna. Detta kallas av en del att luras, av andra spel för gallerierna eller maskerad och ytterligare andra har lärt sig att leva med detta förfaringssätt!

Vad skall till för att bringa ordning och rättvisa åt folket?Bloggintresserade

Bloggarkiv