Agnetas Loggbok

söndag 26 november 2017

ECC:s nye ledare och Kinshasas guvernör har uttalat sig!

Igår, lördag 25 november, installerades den nye ledaren för ECC, Kristi kyrka i Kongo. Det är teologen och pastorn André Bokundoa Bolikabe, som har sin samfundstillhörighet i baptistsamfundet Communauté Baptiste du Fleuve Congo, CBFC. Det samfundet har sitt ursprung i det arbete som brittiska baptistmissionärer startade utmed Kongofloden en gång i tiden. Han valdes den 19 augusti och är idag ECC:s tredje ledare, efter Bokeleale och Marini. I sitt inledningstal lovade han att stärka den protestantiska identiteten och att bekämpa de konflikter som tär på samhällets basala grunder.

ECC:s kyrkomöte ägde rum 21 – 23 november i Kinshasa. Mötets verkställande utskott uppmanade landets president, att lyssna in de olika krav som befolkningen ger uttryck för, att finna lösningar på de konflikter som så tydligt separerar olika partier, att på alla sätt respektera landets konstitution och att följa Sylvesteröverenskommelsen! ECC uppmanar också landets president att se till att armé, polis och säkerhetsansvariga verkligen är i folkets tjänst och att se till att alla kongoleser kan leva i frihet och i säkerhet. Uppmaningarna och rekommendationerna till presidenten tillkännagavs idag, söndag den 26 november. Presidenten uppmanades att garantera landets enhet och säkerhet. Ytterligare rekommendationer fanns med i rapporten, till den nationella valkommittén och till parlamentet, rörande valprocessen och utbetalning av löner till statsanställda.

Kinshasas guvernör har idag förbjudit de planerade fredsmarscherna den kommande veckan. Tisdag 28 november har regerings- och president trogna planerat en marsch och torsdag 30 november har oppositionen planerat en marsch. Det framstår som märkligt att ett förbud mot befolkningens rätt och vilja att ge uttryck för sin syn på det politiska livet, kommer nu, trots allas betoning av att folkets rättigheter inte får tystas. En av företrädarna för oppositionen har idag uppmanat folket att ändå marschera på torsdag och uttrycka krav på att val skall äga rum senast 31 december 2017, men också om det inte sker val innan 2018, att det blir en övergångsperiod utan Kabila, fram till dess att val ordnas!

Vad kommer att hända denna vecka?lördag 18 november 2017

Kampen mellan en president och en opposition

Det taktiska spelet mellan opposition och president, tycks ännu försiggå i det tysta! 15 november utropades en dag med ”ville morte” i hela landet. Detta respekterades av många, som stannade hemma och inte gick till skolor och arbetsplatser. Det var framför allt i östra delarna av landet som den orsakade sammandrabbningar med polis och militär, tårgas användes. Men i Kinshasa har det inte rapporterats om incidenter av något slag. Presidenten har informerat om att det blev en misslyckad satsning, då ingen respekterade uppmaningen!

En dag för fredlig marsch, i protest mot datum för val och mot sittande president, är utlyst till tisdag den 28 november. Och – nu har det intressanta hänt; presidentens partikamrater har meddelat att de kommer att marschera för att ge stöd till valdatum och de beslut som valkommittén enats om! Det blir alltså både opposition och presidentparti som marscherar den 28 november! Hur detta kommer att avlöpa, kan man fundera över!!

Det anges att drygt 44 miljoner har skrivit in sig för att rösta. Det är framför allt i Kasaï, som det fortfarande inte är många inskrivna.

Situationen i Kasaï är uppenbarligen obeskrivlig! Kvinnor och barn har flytt från Tshikapa till Kikwit, en sträcka på 30 mil fågelvägen. De första kom redan i februari i år och det kommer fortsatt nya flyktingar. De berättar om det våld som tvingat dem att ge sig iväg; männen har torterats, halshuggits, dödats på annat sätt eller förts bort. Flyktingarna är undernärda, sjuka och utmattade. De tas om hand av katolska nunnor, Röda korset och stadens borgmästare, en kvinna! Hon undrar hur det kommer sig att ”då det rapporteras om liknande händelser i östra Kongo, står hjälporganisationerna på kö, men hit kommer ingen med hjälp”! Frågan tycks var berättigad! Men den slutsats en läkare i området drar är ännu mera oroande; ”Tshikapa var Tshisekedis område och inte ens Mobutu, som inte älskade oss, vågade öppna krig mot oss. Men nu är det en tydlig strategi att minska antalet väljare här”! Så beskriver han vad som kan komma att hända: ”Att de unga tvingas fly medför att de tar sig till Kinshasa, där finns det redan tusentals unga från Kasaï och de arbetar med motorcykeltaxi. De kommer att reagera en dag, då med våld, historien är ännu inte avslutad”!

Den gode vän i landets huvudstad som anser att ”vårt land är sjukt” och undrar vad som skall bota denna sjukdom, har all anledning att tycka så! Hela denna situation är ju obeskrivlig! Alla påverkas, i hela landet oberoende av var man bor. Vissa byar är långt bortom vägar och kommunikationer, men de nås av denna information. Barn som växer upp och vuxna, alla påverkas på något sätt.

Frågan inställer sig; vad kan och skall vi göra ???


måndag 6 november 2017

Presidentval ?!

Så har det äntligen kommit ett datum för val av president; 23 december 2018! Den 12 januari 2019 skall ny president installeras på posten.

Den ”oberoende” nationella valkommittén, senarelade presentation av datum i det oändliga! För en vecka sen sades att i slutet av den veckan skulle det ges information om datum, lördag kväll rapporterades att ”man inte är klar med förhandlingarna, datum presenteras senare”! Men så igår, söndag kväll 5 november, kom beskedet! Efter att under lång tid sagt att det inte skulle gå att ordna val förrän tidigast 2019, utsatte bl.a. USA:s FN ambassadör landet för påtryckning; ”om val inte ordnas under 2018, stryps alla utländska bidrag”.

Men att val skall ske först i december 2018, ger den sittande presidenten nästan två års tillägg av sin presidenttid, något som oppositionen nu inte accepterar. Det hörs signaler om att man uppmanar till protester, till civil olydnad och att man inte vill tillåta detta. En av representanterna för oppositionen, Felix Tshisekedi, säger att detta är att våldföra sig på konstitutionen. Alla som är för detta senareläggande av presidentval anger att beslutet respekterar Sylvesteröverens-kommelsen, medan alla som är emot beslutet, anger att det inte respekterar den överenskommelsen! Katolska kyrkan har ännu inte uttalat sig officiellt om detta beslut, men har tidigare sagt, att valkommittén hade kunnat göra ett bättre arbete för att hantera valfrågan.

Söndag kväll, 5 november, var alla oppositionsledare samlade till överläggningar. Ännu har inget rapporterats efter dessa förhandlingar. Flera ambassader i Kinshasa har uppmanat sina landsmän till uppmärksamhet och försiktighet i huvudstaden, efter att datum för val angavs.tisdag 24 oktober 2017

Oppositionens svårigheter

Det är tydligt att president och regering gör allt för att motarbeta alla försök från oppositionen att protestera! Frågan är naturligtvis, vad som ytterst ligger bakom dessa handlingar?!

Igår, söndag 22 oktober, var representanter för UDPS i Lubumbashi samlade för att planera besöket av Felix Tshisekedi. Flera av dem arresterades och har idag ställts inför rätta. Företrädare för UDPS säger att de arresterades inomhus, i det kontor, som UDPS har i staden. Men ansvariga för polisen anger att de togs tillfånga för att de befann sig ute på gatorna och demonstrerade.

Idag, då Felix Tshisekedi anlände med flyg, fanns endast ett fåtal av hans partikamrater på plats. Orsaken är att de som tidigt tog sig till flygplatsen skingrades av polisen, som använde tårgas!

Chefen för FN gruppen i Kongo, uttalade idag sin oro över det som hänt och uppmanade ansvariga i Lubumbashi, att omedelbart frige de som arresterats.

För några dagar sedan, informerade förträdare för presidentens parti, att Felix Tshisekedi egentligen borde arresteras, eftersom han misstolkade landets konstitution så markant! Detta efter att han påtalat det felaktiga i att ytterligare förlänga presidentens tid vid makten.

Det finns alltså många frågetecken gällande Kongos framtid!


onsdag 18 oktober 2017

Tala i klartext!

För en dryg vecka sen, hördes för första gången, officiellt, antydan om att val inte kommer att hållas under 2017.
Felix Tshisekedi var snabb med att säga, att presidenten förklarat krig mot befolkningen, med ett sådant agerande.

Sedan i torsdags pågår ett möte i Kinshasa, med presidenten och hans närmaste. Mötet skall avslutas onsdag 18 oktober. Meningarna är delade om det därefter kommer att officiellt anges att det inte blir val förrän tidigast i början av 2019! Olika bedömare ser olika på den frågan!

Som skäl till att val inte skulle ordnas förrän 2019, anges bristande ekonomiska möjligheter och oroligheterna i Kasaï. Detta anges samtidigt som internationella bedömare anger hur viktigt och avgörande för Kongos framtid det är, att val ordnas med det snaraste! Med tanke på det svinn av landets ekonomiska tillgångar, som ständigt pågår, framstår det märkligt, att ange, att det inte finns medel för att organisera valet! Kan det vara ett sätt att "be" om pengar från det internationella samfundet, att spela på känslor hos andra? En vanligt förekommande metod att se till att någon annan betalar för det som krävs för utveckling av landet!

Under onsdagen kan det alltså bli tydligt vad som gäller!
Och då är frågan; Vad händer om det sägs i klartext att val ordnas först 2019?
Blir det då det "krig" som oppositionen varnar för?

Samtidigt som denna tysta kamp pågår, har Kongo valts in i FN:s råd för MR frågor! Till någons glädje, någons förvåning och andras ilska!

Vem vågar tala i klartext?


söndag 1 oktober 2017

Vi har hört det förut.....

Ett femtiotal aktivister, tillhörande organisationen LUCHA (=Lutte pour le changement), arresterades i går i flera städer i Kongo, bl.a. Goma, Bukavu och Kisangani. Deras brott bestod i att de deltog i en manifestation, som hade syftet att uppmana CENI (Commission électorale nationale indépendante) att sammankalla till val innan årets slut. Att de samlades igår beror på att det då var exakt tre månader kvar av året. Tre månader är det minimum av tid för planering, som enligt landets konstitution krävs för att val skall ske på ett lagenligt sätt. Ansvariga för arresteringarna anger att brottslingarna i Goma och Bukavu placerades i celler avsedda för kriminella! De som anhölls i Kisangani, släpptes efter 12 timmar och kunde rapportera att de inte misshandlats på något sätt.

FN:s kommission för MR frågor, uppmanade i fredags Kongo att ”så snart som möjligt” presentera en tidsplan för de val, som bör hållas innan årets slut. Förslaget till detta beslut kom från Tunisien (på de afrikanska ländernas vägnar) och godtogs av 45 länder, ett land, USA, röstade emot och ett land, Sydkorea, avstod från att rösta! Dokumentet som ligger till grund för beslutet, uppmanar regeringen att omedelbart arrangera vad som behöver arrangeras, för att val skall kunna äga rum, att valen sker under fredliga förhållanden, är transparanta, fria och öppna; vidare uppmanas regeringen se till att våldet inom landet upphör; att yttrande och mötesfrihet respekteras i hela landet och uppmanar regeringen att frige alla som fängslats godtyckligt, speciellt de som försvarar MR frågor och de politiker som tillhör oppositionspartier.


I lördags morse lyfte ett militärplan från Kinshasa, Ndjili, men bara någon minut efter att ha lämnat marken, kraschade planet ca 20 km nordöst om huvudstaden, inom Nsele parkens område. Det var ett Antonov 12 plan, den ryska modell som används av militär i Kongo och piloterna var ryska. Planet skulle till Bukavu med material som armén skulle använda i kampen mot milisgrupper. Utöver militärer, fanns ett antal civila personer med, främst familjemedlemmar till militärerna. Dessutom fanns två fordon och en stor mängd ammunitionsmaterial, som exploderade då planet slog i marken. Platsen för nedslaget inringades och stängdes av och inga journalister fick tillträde till området. Det var också en mycket oländig terräng och ytterst svårt för räddningstjänst att ta sig fram till planet. Antalet döda anges vara minst 11, men andra källor uppger att det kan var det dubbla antalet. Enligt anonyma källor skall planet ha varit i dåligt skick redan innan start.

Regeringsarméns högsta ledare, rapporterade i lördags, 30 september, att de gett Yakutumba, 48 timmars frist för att ange sig själv och att han då skulle slippa straff! I samma rapportering angavs att Yakutumbas grupp inte hade vunnit några nya anhängare och i stort sett hade förlorat mark! ”Eftersom han inte tog chansen, kommer han att ångra sig djupt! Han kommer aldrig mera att kunna strida mot oss”!! Detta enligt den högt uppsatte arméledaren!


Transparens, fria val, minskat våld, tidsplan för val inom kort, respekt för yttrandefrihet och MR frågor – vi har hört det förut…..
När skall det bli allvar av allt detta???


fredag 29 september 2017

Yakutumba borta för alltid eller kommer han igen???

Många tankar, frågor och synpunkter delas mellan bedömare och journalister, efter försöket den gångna veckan att inta Uvira. Frågan gäller om detta var en engångsuppvisning av Maï-maï gruppen under ledare Yakutumba, eller om gruppen kommer tillbaka inom överskådlig tid? Många missnöjda med regimen finns i det berörda området och reaktioner av missnöje exploderar lätt. I Panzi området var det nyligen tydligt missnöje mot vissa fenomen och reaktioner hos folket kom snabbt till ytan. Intressant är också att det var ju i detta område, som den sittande presidentens far, en gång i tiden vann anhängare. Yakutumbas grupp har ryktet att inte vilja skada civilbefolkningen, något som talar för en god vilja hos denna milis grupp! Det finns alltså en möjlighet att Yakutumba vinner nya anhängare till sin grupp, vilket skulle tala för att han återkommer! Osäkerheten är stor!

Regeringsarméns högste befälhavare har uttalat sin strategi; ”Vi vill göra av oss med den här gruppen, en gång för alla!” Men det blev tydligt under försöket, att armén inte kunde ensam bemästra situationen. Folket i Uvira var dödsförskräckta, de har erfarenhet från tidigare av rebellattacker, och ville ta sig till Burundi. Det angavs ett behov av att skapa en humanitär korridor, som civilbefolkningen kunde använda. Men FN soldaterna protesterade mot detta och folket fick acceptera att vänta inne i sina hus. Tillsammans med FN gruppen fick så regeringsarmén slutligen övertaget.

Så är frågan; vad händer nu? Väntan förstås!

Spekulationer finns att militärens ingrepp och förnedring av gruppen, gör att unga inom civilbefolkningen kommer att vilja ansluta sig till Yakutumba.

Men så finns presidentens och militärens möjliga drag; att införa ”l´état d´urgence (= nödläge)” inom hela landet p.g.a. den upptrappande våldssituationen. Detta är möjligt då en stats existens hotas av en exceptionell allmän nödsituation, enligt en internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. (Kongo har signerat denna konvention). Förslag om införandet av nödläge, har nämnts flera gånger under det senaste året. Bl.a. har en ungdomsrörelse, Kabila trogen, ”krävt” detta då oroligheterna ökade i huvudstaden. Även då Bundu dia Kongo gruppen orsakade oro i Kongo Central, nämndes denna möjlighet.

”Etat d´urgence”, nödläge, skulle definitivt omöjliggöra val under den tid det gäller! Helt till presidentens favör!

Bloggintresserade

Bloggarkiv