Agnetas Loggbok

söndag 25 september 2016

Interims regering?

Innan Dialogen avslutades i fredags, 23 september, lämnade Edem Kodjo ett förslag till lösning av den låsta situationen. Han föreslår ett ”Projet d´accord politique”, alltså ett projekt som utgör en sorts politisk överenskommelse. Detta 15 sidiga dokument, skall signeras av alla deltagare i Dialogen, om så beslutas. Detta beslut kan fattas då Dialogen samlas igen – okänt när! Innehållet i projektet är baserat på organisationen av trovärdiga val under en lugn period i landet. Landet skall då ledas av en interims regering, som består av alla politiska partier och arbetar under nuvarande president. Denna regering skall arbeta fram till att en ny president valts och installerats. 30 dagar efter att dokumentet signerats skall denna regering utses och den kan börja sitt arbete efter den 19 december, då nuvarande presidentens tid är ute.

Hur kommer detta förslag att tas emot? Inga reaktioner har ännu rapporterats. Det låter som ett vågspel; både att gå in i en sådan ledning av landet och att föreslå en sådan modell!


lördag 24 september 2016

Lördag 24 september med avvaktande lugn

Dialogen återupptogs i går fredag. Det blev dock en mycket kort session. Representanter för oppositionen meddelade att de avbryter sitt deltagande på obestämd tid. Afrikanska Unionens medlare, Edem Kodjo, fick därmed återgå till sina ursprungliga uppgifter; enskilda samtal med parterna. Fastställande av valkalender och datum för de olika valen, är därmed senarelagda på obestämd tid!

Afrikanska Unionen, FN; EU och andra internationella organisationer uttrycker i en gemensam kommuniké idag stor oro över situationen i Kongo. De uppmanar till lugn, till deltagande i Dialogen och till fastställande av valkalender inom kort. Belgiens premiär minister, Charles Michel, anger att det enda som nu kan ge lugn i Kongo, är att datum för val fastställs och respekteras av alla.

Oppositionspartiet ”Rassemblement de l´opposition” föreslår 3 dagars landssorg, 26 – 28 september. Vare sig regering eller något annat parti har reagerat på förslaget.

Kananga i Kasaï-Occidental, utsattes i går, fredag, för våldshandlingar och strider på flygplatsen. Ett tiotal dödades, varav några av flygplatsens personal. Det är inte tydligt angivet vad som orsakat dessa handlingar, det finns kontroverser mellan olika personer i området, men troligt är att händelserna tidigare i veckan i Kinshasa, har påverkat människorna.

Kinshasa är idag en till synes lugn stad. Beväpnad militär och polis finns på alla större gator och platser. Utländska organisationer är avvaktande med att låta sina anställda röra sig fritt i Kinshasa. De som lämnat Kongo, får inte återvända, utan skall invänta ytterligare order utomlands. Detta gäller alltså anställda av internationella organisationer.


torsdag 22 september 2016

Det står skrivet på väggen – ta ett steg tillbaka !

Ledare för de religiösa grupperna har idag signerat ett dokument, i vilket de uppmanar till fortsatt Dialog. I dokumentet fördömer de alla våldshandlingar som bidragit till att familjer idag sörjer, till att landets ekonomiska och sociala strukturer förstörs. Detta understryks av ECC, den protestantiska enhetskyrkan i Kongo, genom högste ledaren Marini Bodo. Han har också uppmanat alla som står utanför Dialogen, att delta, för att bygga upp landet igen och hitta en gemensam lösning på dagens problem.

Katolska kyrkans företrädare har inte signerat dagens dokument. De har också lämnat Dialogen, för att delta i sorgearbetet efter de döda. Katolska kyrkan har angivit vissa kriterier för att åter delta i Dialogen, bl.a. kravet på att nuvarande president inte finns på listan över kandidater till presidentvalet!

FN:s ansvarige för MR frågor, Zeid Ra'ad al Hussein, har idag anklagat den kongolesiska ledningen för att ha intagit en extrem konfrontationsposition gentemot de som protesterat mot regeringen och uppmanar landets ledare att söka dialog med oppositionen. Han tillägger: ”Det står skrivet på väggen! Landets ledare måste ta ett steg från sin höga position och bygga broar till oppositionen”.

Kongos president har talat till folket

Igår höll landets president ett tal i TV och radio. Han säger sig vara djupt berörd av de våldsamheter som utspelats i Kinshasa den 19 – 20 september och beklagar sorgen över de döda. Han lovar att ge sitt stöd till alla familjer och offer för våldet och skall följa den allmänna åklagarens arbete, för att reda ut dessa händelser. Presidenten anser att stabilitet i Stora Sjö området och hela Afrika är beroende av ett Kongo i fred!

Samtidigt uttalar han tydligt, att det är oppositionen som är skyldig till händelserna! Han anger att det fanns en stor skillnad mellan det angivna syftet med marschen och den verkliga intentionen hos organisatörerna. Enligt landets president var det djupa syftet att ta till kraftigt våld, förstöra och döda människor, d.v.s. att låta blodet flöda på gatorna. Han påminner också om liknande händelser 1991 och 1993, som också fick stora konsekvenser för befolkning och ekonomi.

Presidenten konstaterar att våld aldrig kan vara ett alternativ till dialog. Han inbjuder alla som inte deltagit i Dialogen, att nu göra det, då den åter skall öppnas på fredag 23 september. Han uppmanar alla att återgå till arbete, studier och vanliga aktiviteter, och han garanterar deras säkerhet.

Landets allmänna åklagare kommer att bestraffa alla som varit skyldiga till våldshandlingarna, de kommer alla att arresteras. Polisens åtgärder kommer att undersökas och bedömas. Oppositionspartiet ”Rassemblement de l´opposition” svarade omedelbart på detta och säger sig vara redo att möta alla eventuella anklagelser. Företrädare för partiet kommer idag, torsdag, att besvara kallelsen från åklagaren, även om de ännu inte officiellt inbjudits.

FN:s Säkerhetsråd har kraftigt fördömt händelserna och uppmanar alla politiska partier att lösa sina meningsskiljaktigheter på fredlig väg och inte med våld.

Alla dessa vackra ord! Frågan är nu hur oppositionen kommer att tolka och reagera på presidentens tal! Han har nu uttalat sig, något som många önskat under lång tid. Reaktioner och händelser de närmaste dagarna kommer att döma hans tal.


onsdag 21 september 2016

Onsdag 21 september

Kinshasa beskrivs idag som en ”spökstad”; det är lugnt i jämförelse med de två tidigare dagarna.

Effekter av plundring och bränder är nu tydliga. Exempelvis en skola i Bandalungwa, som bränts och plundrats. Allt material, inklusive elevernas datorer, lärarnas undervisningsmaterial och inlämnade skoluppgifter är ”borta”.

Affärer, skolor och arbetsplatser stängda, mycket lite trafik och få fotgängare på gatorna. I vissa kvarter, som Ngaliema har det varit skottlossning och tårgas har använts av polisen.

Utanför huvudstaden är det osäkert och okänt om vad som händer. En god vän, bosatt på en ort sydväst om Kinshasa, berättade att plötsligt utbröt oro och alla föräldrar sprang för att hämta hem sina barn. Rykten uppstår lätt, oro och rädsla är påtagligt närvarande och våldshandlingar ligger ytligt hos människorna.

Ytterligare en grupp har avsagt sig deltagande i Dialogen; ett av de politiska partier, som fick sitt huvudkontor förstört. De vill nu samtala om framtiden och hur de skall agera.

Om de tyngsta oppositionspartierna och den katolska kyrkan inte deltar i Dialogen, är risken stor att befolkningen kommer att bortse från all information från de samtalen. Fredagens samtal och händelser kan ge en bild om vad som kommer att hända de närmaste veckorna. Men främst är det vad regeringens talesman kommer att säga om kandidater till presidentvalet och datum för valen, som blir avgörande.


Våra syskons blod kallar på oss

Tisdagen fortsatte på samma spår i Kinshasa; plundring, bränder, förstörda byggnader och kontor, 5 av oppositionspartiernas huvudkontor helt förstörda, barrikader, skottlossning och tårgas över delar av huvudstaden. Totalt dessa två dagar 75 döda enligt oppositionen, men bara 17 enligt regeringens talesman.

Tshisekedis parti tycks ha gjort stora förluster och i deras huvudkontor hittades 5 brända kroppar! FN trupper deltog för att ta fram skadade och döda ur den byggnaden.

Sjukhuset Saint Joseph som ligger i centrum för dessa händelser är överbelastat av skadade och ansvarig läkare har gått ut med begäran om att blodgivare skall komma för att ge sitt bidrag.

Det som skulle bli en fredlig marsch har alltså resulterat i oerhört våld, blod, plundring och barrikader! Detta har nu bidragit till att Dialogen gör några dagars uppehåll och först på fredag, 23 september, skall förhandlingarna öppnas igen. Edem Kodjo från Togo, som är samtalsledare, anger att det inte finns förutsättning för en fortsatt dialog, så länge som det spända läget i Kinshasa kvarstår.

Allt detta har, utöver mänskliga och materiella förluster, skapat ett stort bakslag för dialogen; den katolska kyrkans kommission har meddelat att de inte deltar i samtalen. Orsak: ”Våra oskyldiga syskons blod, som flödade av respekt för konstitutionen, kallar på oss”. Katolska kyrkans ledare vill delta i sorgen efter offren och visa anhöriga och befolkning, att det som hänt inte acceptabelt.

Företrädare för oppositionen, tillsammans med internationella samfundet, deklarerar att det vore ”högförräderi” att senarelägga valet! Ett av kriterierna för fortsatt dialog är att den nuvarande presidenten inte är kandidat i presidentvalet och att datum för valet är ett gemensamt beslut.

Kommer dagens ledare, med presidenten, att acceptera detta? Mycket osäkert, men vi får veta mera om någon dag!


tisdag 20 september 2016

Internationella samfundet uttrycker stor oro

Gårdagens våldsamheter fortsatte under kvällen i kvarteren Masina och Lemba i huvudstaden.
Officiellt anges 25 döda i Kinshasa, medan oppositionen anger att det rör sig om 53 döda. I Goma dödades 3 barn i sammandrabbningarna.

FN, EU, USA, Belgien och Frankrike uttrycker alla stor oro över situationen i Kongo.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar landets ledare att respektera och tillåta individens rätt att uttrycka sig och att inte använda mera våld än situationen kräver.
EU:s talesman anger att våldshandlingarna i går är en klar konsekvens av att en valkalender ännu inte publicerats. EU uppmanar regering och president att se till att tiden innan valkalender presenteras och innan val äger rum, blir mycket kort.
Human Rights Watch anger att den bästa strategin för att undvika ytterligare våld är att det nu presenteras en valkalender och att det tydligt anges att president Kabila kommer att avgå då hans mandat upphör. Human Rights Watch gör också bedömningen att säkerhetsstyrkorna i landet inte ändrat strategi, de slår hårt mot alla som inte är för Kabila.
De stora biståndsgivarna kommer nu att samtala om sanktioner mot Kongo.

Kongos befolkning är trötta på tider med ”mobutisme och kabilisme”. Folket vill ha friheten att själva välja ledare och kräver att president och ledare träder fram ur sin tystnad!

Våldshandlingarna den 19 september var väntade, de hade även annonserats innan. Det våld som kan äga rum i december månad, om inte presidenten avgår och val planeras, kommer med största sannolikhet att bli ännu större!


Bloggintresserade

Bloggarkiv