Agnetas Loggbok

fredag 25 november 2016

Opposition och unga protesterar

Det råder en osäker situation om vad som skall hända i december och speciellt den 19. Spekulationer och rykten florerar. Från flera håll i landet kommer rapporter om att oppositionen inte får ge uttryck för sina åsikter och att polisen har ingripit på olika sätt. Etienne Tshisekedi, en av oppositionsledarna, skulle ha genomfört en demonstration för en vecka sen i Kinshasa, men hindrades av militär och polis. Hans svar: ”nu börjar vi nedräkningen för Kabila”!

De unga protesterar och har skapat en kampanj ”Bye Bye Kabila” och skall officiellt starta den imorgon, lördag 26 november. De har ställt frågan vad presidenten egentligen gjort för landets unga under de 15 år han varit president. Kabila har svarat på frågan och räknat upp ett antal åtgärder som gjorts för att förbättra de ungas möjligheter. Han uppmanade också de unga att inte låta sig manipuleras av politiker eller utländska bedömare. Gruppen tänker sig att imorgon uppmana befolkningen att på ett fredligt sätt, be presidenten lämna sin post då hans tid går ut, d.v.s. den 19 december i år. Kinshasas guvernör har inte gett tillstånd till denna demonstration, men en annan befattningshavare i huvudstaden har gett ett sorts tillstånd till de unga. Det som sägs i kväll, är att polisen kommer att se till at de håller sig på angivna platser, men inte sprider ut sig i hela staden.

Den nye premiärministern, Badibanga, tycks vara sysselsatt med att diskutera den kommande regeringens sammansättning, vilka strukturer den skall ha och inte minst vilka personer som skall få ministerposter! Det har också cirkulerat frågor om hans utnämning, om Kabila gjorde rätt, om hans medborgarskap och om det kan vara ett hinder för att utse honom till premiärminister. Det tycks vara så att han har dubbelt medborgarskap, kongolesiskt och belgiskt, och synpunkterna går isär om hur detta skall hanteras!

Katolska kyrkan bad sina kyrkobesökare i söndags, och uppmanade alla politiker i landet, att skapa väg för fred och inte låta våldet ta plats då vi nu närmar oss jul och nyårshelgerna. Både USA och EU har under veckan lämnat liknande uppmaningar till alla i Kongo.

Radio Okapi och Rfi, den franska radion, har varit avstängda ett antal veckor. Någon vecka efter att de stängdes av, oväntat och oförberett, kom så en information om varför detta skett! Förklaringen var så enkel som att nya tillstånd krävs för att utländska radiostationer skall få verka fritt! Så enkelt var det! Det är ju dock lite märkligt att detta händer mitt uppe i en period då landets president är utsatt för kritik och oppositionen inte får verka fritt!

De tre kommande veckorna innehåller ännu mera frågor och oro än vad som hittills upplevts av folket. Alla uttrycker oro och osäkerhet, alla ber om förbön och uppmanar oss att tänka på Kongo!




lördag 19 november 2016

”Pseudo stabilitet i Kongo”!

”Vi kongoleser kommer att få betala dyrt för denna lösning under många år”.
Så låter en av kommentarerna i Kinshasa idag. Kabila har gjort ett bra val av premiärminister, ur hans eget perspektiv. Badibanga är populär i Kinshasa, han försvagar UDPS och Tshisekedi och omöjliggör för Katumbi att mobilisera demonstranter i både Lubumbashi och Kinshasa. Detta tas som garanti för att det ”inte kommer att hända något den 19 december”!

Utan tvivel har Kabila lyckats med ett drag, som skulle kunna ge honom fortsatt stöd i posten som landets president. Men vem kan förutsäga oppositionens nästa drag? Idag, lördag 19 november, planerade UDPS demonstrationer i Kinshasa, för att uppmana presidenten att avgå den 19 december då hans tid går ut. Kinshasas ledning har förbjudit denna demonstration, polis och militär omringar oppositionspartiets högkvarter och Tshisekedis hem, ett damlag spelar fotboll på den plan där demonstranterna skulle samlas och motståndet är alltså kraftigt. Alla platser där demonstrationen skulle passera har isolerats av polis. Lördag vid tolvtiden, har inga incidenter eller skadade rapporterats. För någon dag sen, häktades fyra medarbetare till Tshisekedi, som planerade dagens demonstration. En medlem i UDPS konstaterar att ”detta är verkligen en diktatur, vi får inte ge uttryck för krav på vår rätt att demonstrera”. Kabila och hans närmaste tycks vara fast beslutna att inte tillåta någon form av opposition eller protest.

Samtidigt fortsätter katolska kyrkan med sitt uppdrag att samtala, skapa broar mellan alla parter och försök att skapa en verklig stabilitet i landet. I morgondagens gudstjänst kommer ett brev från påven, att läsas upp i alla katolska kyrkor. I sitt brev uppmanar påven politiker och alla i samhället att hjälpas åt att bygga broar mellan grupper med olika åsikter och tillsammans skapa fred i landet.

Ute i landet beror lugn och stabilitet av det som sker i Kinshasa. En kollega i Inongo, berättar att det är relativt lugnt där, men att ”vi följer och kopierar det mönster av reaktioner som pågår i Kinshasa”. Bedömare tror att det internationella samfundet låter sig luras av denna pseudo stabilitet i Kongo.


torsdag 17 november 2016

Kongo har åter en premiärminister!

Torsdag eftermiddag informerades så det kongolesiska folket om att en ny premiärminister är utsedd, efter nästan fyra dagar utan regering och premiärminister! Den som valdes av presidenten är Samy Badibanga, som sedan 2011 är ”riksdagsledamot”. Han är medlem i oppositionspartiet UDPS, alltså det parti som Etienne Tshisekedi företräder, och har deltagit i Dialogen. Han har tidigare varit Tshisekedis specielle rådgivare och hade en viktig post inom partiet inför presidentvalet 2011. Efter det valet, föll han i onåd hos Tshisekedi, eftersom han valde att sitta kvar i riksdagen, mot partiledarens beslut. Badibanga är utbildad i Europa, har examen från både Schweiz och Belgien.

Frågorna är många efter denna nyhet! Är det ett drag från presidenten för att avväpna UDPS och Tshisekedi? Kommer flera ministrar att utses från samma parti? Det finns sannolikt en anledning till att det tog fyra dagar att utse en premiärminister!



tisdag 15 november 2016

Presidenten har talat till sin nation

Tisdag den 15 november höll Joseph Kabila ett 45 minuter långt tal till nationen. Tonen var aggressiv och stridslysten, något som noterats av landets opposition och av omvärlden. Han gjorde en resumé av den tid han varit president, 15 år. Han risade oppositionen i landet och de utländska makter, som försöker blanda sig i landets inre angelägenheter. Han upprepade att Kongo är ett självständigt land, som måste respekteras av andra länder. Han uttryckte uppskattning av den överenskommelse som är gjord och lovade följa den. Inom kort, denna dag, skall han utse en premiärminister från ett oppositionsparti. Han höll också dörren öppen för andra oppositionspartier, de är alla välkomna att signera överenskommelsen!

”Konstitutionen har vi alltid respekterat och kommer att så göra”, lovade han i sitt tal. Till alla som oroar sig för hans egen framtid och landet, upprepade han att Kongo är en demokrati och kommer att förbli en demokrati! ”Allt finns reglerat i konstitutionen och den följer vi”! Han uppmanade alla att förbereda sig för val, som skall arrangeras inom kort. Den premiärminister han skall utse kommer att förbereda valet. Han gratulerade den katolska kyrkans biskopar, som ansträngt sig att samtala en extra tid med andra oppositionspartier, men tillade att det minimala resultat som kommit av dessa samtal, visar på oppositionens bristande intresse för landets bästa! ”Jag är angelägen om att fullfölja mitt ansvar och jag kan inte acceptera att landet skall tas som gisslan av en liten oppositionsgrupp”! Han angav vidare att han inte kan acceptera en upprorisk strategi, som utnyttjar utsatta ungdomar i samhället. Våldshandlingar kan aldrig försvara ett politiskt program. ”Ett våld som kräver vår nations blod, för att nå makten, är inte moraliskt försvarbart”.

Han påminde om sina löften då han för 15 år tog över landets ledning: att skapa fred i landet, att förbättra den ekonomiska situationen och bekämpa fattigdomen! Allt detta har han arbetat med på djupet och det har givit resultat!

Talet togs emot med blandade känslor: de som står presidenten nära, lovordade talet och presidentens insikt! Företrädare för oppositionen kritiserar en ledare, som 30 dagar innan hans tid går ut, inte med ett ord nämner något om vad som skall hända efter dessa 30 dagar, som inte säger något om val och förberedelser för att utse en efterträdare i tid, som endast gör ett ytligt svep över läget, som endast gav uttryck över att vara nöjd med sin insats. Oppositionen delar inte denna bedömning av landets situation. Allt har inte gjorts, för att landets ungdomar skall få leva i fred och få möjligheter att studera.

Den vanliga människan i Kinshasa är idag mycket orolig för framtiden! ”Det vi befarat skall hända i december, kommer troligen att hända efter detta tal! Alla uppskattade inte presidentens tal idag. Många utländska företag planerar att ta hem sina landsmän i början av december”.

När detta skrivs finns ännu ingen information om en ny premiärminister i Kongo.




lördag 12 november 2016

FN:s Säkerhetsråd besöker Kongo

Säkerhetsrådets 15 medlemmar besöker Kongo under tre dagar och anlände till Kinshasa fredag kväll den 11 november. Inför besöket uttalade medlemmarna en vilja att arbeta med kongoleserna för att bidra till landets stabilitet. Besök i Goma och Beni ingår också i programmet. Att Säkerhetsrådets medlemmar gör en resa under denna tid av året är mycket ovanligt och ses som ett uttryck för att FN bedömer krisen i Kongo som mycket allvarlig och vill bidra till en fredlig lösning.

Tidigt lördag morgon fick Säkerhetsrådet möta Kongos premiärminister och senare under förmiddagen tog landets president emot. Medlemmarna har avsikten att möta katolska kyrkans ledare och alla oppositionsgrupper, även de som inte deltog i Dialogen.

Samtalet med president Kabila pågick under mer än en timme, något mycket ovanligt, enligt presidentens stab. Säkerhetsrådets medlemmar representerar inte en samsyn på Kongos situation. Den signerade överenskommelsen är enligt några medlemmar utmärkt, medan andra anser att den inte är en garanti för fredlig utveckling. Budskapet var dock, att efter genomförd Dialog, börjar arbetet att bygga fred i landet. Alla kongoleser måste delta och enas, för att avstå från våld, för att tillsammans skapa förutsättningar för frihet att ge uttryck för åsikter, alla måste få frihet att röra sig fritt, säkerhet måste garanteras och media skall få frihet att verka. Medlemmarna påpekade också vikten av att de två avstängda radiosändningarna, åter får frihet att sända.

Inför besöket hade Human Rights Watch, rekommenderat Säkerhetsrådet att uppmana Kabila att avgå från presidentposten enligt konstitutionen, för att undvika en ännu djupare kris i landet. Om denna rekommendation följdes, rapporteras inget om!

Sedan ca 1,5 vecka har Katolska Kyrkan fått presidentens ”godkännande” att försöka ena alla parter på den politiska kartan och har nu samtal med alla delar av oppositionen, både de som signerat och de som inte signerat överenskommelsen! Samtalen förs för att man vill undvika en större kris i landet än den pågående. Kritiker anger att detta medför endast att Kabila får sitta längre tid, eftersom han inte ger klartecken för tillsättandet av en ny premiärminister, innan dessa samtal lett fram till något. Vital Kamerhe, den tilltänkte premiärministern, ger uttryck för otålighet och ifrågasätter om ”biskoparna” kan komma till något resultat, utöver det som Överenskommelsen innehåller. Han anger att på söndag 13 november, går tiden ut för dessa samtal. En representant för den del av oppositionen som inte signerat, anser att samtalen, ledda av biskoparna, måste få fortsätta längre tid. ”Vi har mycket att vinna”, är hans bedömning.

tisdag 8 november 2016

Inte acceptabelt !!

Röster höjs med budskapet; « Inte acceptabelt ».

Enligt den överenskommelse som signerades den 18 oktober, skulle en ny regering ha bildats inom 21 dagar, alltså senast den 8 november. Ingen regering är bildad. En förklaring som ges, är att presidenten fick del av överenskommelsen först den 24 oktober, alltså senareläggs regeringsbildandet till den 14 november! Inte acceptabelt, säger företrädare för oppositionen och anger att det är en dålig start, som inleds med att presidenten ändrar förutsättningarna.

Natten till lördag 5 november bröts RFI:s radiosändningar i Kinshasa och Lubumbashi, och Radio Okapis sändningar störs av brus. Lubumbashi har återfått RFI sändningarna, men övriga är fortfarande inte återställda. ”Reporter utan gränser” och ”Journalister i fara”, bedömer att detta är oacceptabelt i ett land som Kongo, med en skör politisk situation och att denna censur kan försvåra samhällets inre ordning. Frågan lyftes under gårdagen i FN:s Säkerhetsråd. USA:s ambassadör i Kongo har i ett pressmeddelande påtalat att dessa åtgärder inte är i överensstämmelse med demokratiska principer. Ansvarig minister för media frågor anger att RFI har blivit en ”högtalare” för oppositionen och att detta förklarar avbrottet. Gällande frågan om Radi Okapi hänvisar han frågan till utrikesministern, eftersom Radio Okapi lyder under FN! Landets ledare uppmanas, av ”Reporter utan gränser” att ”omedelbart” återställa sändningarna via de två radiokanalerna, för att inte orsaka ännu mera begränsning av den rättighet och frihet som ingår i mediabevakning.

Sedan en vecka pågår en sorts förhandling mellan katolska kyrkans biskopar och den del av oppositionen som inte signerat överenskommelsen. Det anges att presidenten är informerad om detta. Det är främst UDPS med Etienne Tshisekedi som deltar i dessa samtal. Den gruppen anger fortfarande att de kräver presidentens avgång den 19 december, då hans tid är ute, enligt konstitutionen.

Höjda röster är en sak, att de förbjuds i radiosändningar en annan sak. Det naturligt att fråga sig, hur budskapet p.g.a. denna begränsning skall sändas till det kongolesiska folket!!


lördag 5 november 2016

Militär hindrar mänskliga rättigheter i Kinshasa

Fredag kväll, 4 november, lästes en kommuniké i den nationella TV kanalen; ”eftersom organisatörerna av lördagens demonstration, inte kan garantera att ordning respekteras, upprepas förbudet mot demonstrationen”. Meddelandet från FN på torsdag eftermiddag, att respektera allas frihet att ge uttryck för sina åsikter, hade alltså ingen effekt.
RFI sändningarna i Kinshasa och Lubumbashi, avbröts natten till lördag, utan någon förklaring.
Radio Okapis sändningar stördes av starkt brus i Kinshasa, utan någon förklaring.
En talesperson för FN styrkan i Kongo, beklagar detta och hänvisar också till det meddelande från FN, som lämnades fredag kväll. FN hade sänt förstärkning till kvarteren runt oppositionspartiet UDPS, men kunde inte göra mycket då landets trupper var överlägsna i antal.

I stadsdelen Limete, där UDPS har sitt huvudkontor, samlades ett stort antal anhängare på lördag morgon, men de skingrades av det stora antalet beväpnade trupper, som placerats i kvarteren. Några anhängare häktades och tårgas användes för att skingra samlingen. På den plats där demonstrationen skulle äga rum, fanns fotbollsspelare och det informerades om att den matchen var planerad långt innan demonstrationen sökt om tillstånd att hålla sitt möte där! På denna plats fanns också beväpnade styrkor. Andra berättade att det var militär och polis, som låtsades spela fotboll på området. UDPS tolkar det inträffade som ett uttryck för regimens rädsla och vilja att ta till våld.

Radiokanaler störs och avbryts, tårgas används, oliktänkande häktas och lögner används för att hindra demonstrationer. I ett större perspektiv kan det ses som försiktiga försök att stoppa en opposition, som ihärdigt fortsätter att protestera! Men vad händer i ett nästa steg? Det finns stor anledning till oro.



Bloggintresserade

Bloggarkiv