Agnetas Loggbok

onsdag 18 oktober 2017

Tala i klartext!

För en dryg vecka sen, hördes för första gången, officiellt, antydan om att val inte kommer att hållas under 2017.
Felix Tshisekedi var snabb med att säga, att presidenten förklarat krig mot befolkningen, med ett sådant agerande.

Sedan i torsdags pågår ett möte i Kinshasa, med presidenten och hans närmaste. Mötet skall avslutas onsdag 18 oktober. Meningarna är delade om det därefter kommer att officiellt anges att det inte blir val förrän tidigast i början av 2019! Olika bedömare ser olika på den frågan!

Som skäl till att val inte skulle ordnas förrän 2019, anges bristande ekonomiska möjligheter och oroligheterna i Kasaï. Detta anges samtidigt som internationella bedömare anger hur viktigt och avgörande för Kongos framtid det är, att val ordnas med det snaraste! Med tanke på det svinn av landets ekonomiska tillgångar, som ständigt pågår, framstår det märkligt, att ange, att det inte finns medel för att organisera valet! Kan det vara ett sätt att "be" om pengar från det internationella samfundet, att spela på känslor hos andra? En vanligt förekommande metod att se till att någon annan betalar för det som krävs för utveckling av landet!

Under onsdagen kan det alltså bli tydligt vad som gäller!
Och då är frågan; Vad händer om det sägs i klartext att val ordnas först 2019?
Blir det då det "krig" som oppositionen varnar för?

Samtidigt som denna tysta kamp pågår, har Kongo valts in i FN:s råd för MR frågor! Till någons glädje, någons förvåning och andras ilska!

Vem vågar tala i klartext?


söndag 1 oktober 2017

Vi har hört det förut.....

Ett femtiotal aktivister, tillhörande organisationen LUCHA (=Lutte pour le changement), arresterades i går i flera städer i Kongo, bl.a. Goma, Bukavu och Kisangani. Deras brott bestod i att de deltog i en manifestation, som hade syftet att uppmana CENI (Commission électorale nationale indépendante) att sammankalla till val innan årets slut. Att de samlades igår beror på att det då var exakt tre månader kvar av året. Tre månader är det minimum av tid för planering, som enligt landets konstitution krävs för att val skall ske på ett lagenligt sätt. Ansvariga för arresteringarna anger att brottslingarna i Goma och Bukavu placerades i celler avsedda för kriminella! De som anhölls i Kisangani, släpptes efter 12 timmar och kunde rapportera att de inte misshandlats på något sätt.

FN:s kommission för MR frågor, uppmanade i fredags Kongo att ”så snart som möjligt” presentera en tidsplan för de val, som bör hållas innan årets slut. Förslaget till detta beslut kom från Tunisien (på de afrikanska ländernas vägnar) och godtogs av 45 länder, ett land, USA, röstade emot och ett land, Sydkorea, avstod från att rösta! Dokumentet som ligger till grund för beslutet, uppmanar regeringen att omedelbart arrangera vad som behöver arrangeras, för att val skall kunna äga rum, att valen sker under fredliga förhållanden, är transparanta, fria och öppna; vidare uppmanas regeringen se till att våldet inom landet upphör; att yttrande och mötesfrihet respekteras i hela landet och uppmanar regeringen att frige alla som fängslats godtyckligt, speciellt de som försvarar MR frågor och de politiker som tillhör oppositionspartier.


I lördags morse lyfte ett militärplan från Kinshasa, Ndjili, men bara någon minut efter att ha lämnat marken, kraschade planet ca 20 km nordöst om huvudstaden, inom Nsele parkens område. Det var ett Antonov 12 plan, den ryska modell som används av militär i Kongo och piloterna var ryska. Planet skulle till Bukavu med material som armén skulle använda i kampen mot milisgrupper. Utöver militärer, fanns ett antal civila personer med, främst familjemedlemmar till militärerna. Dessutom fanns två fordon och en stor mängd ammunitionsmaterial, som exploderade då planet slog i marken. Platsen för nedslaget inringades och stängdes av och inga journalister fick tillträde till området. Det var också en mycket oländig terräng och ytterst svårt för räddningstjänst att ta sig fram till planet. Antalet döda anges vara minst 11, men andra källor uppger att det kan var det dubbla antalet. Enligt anonyma källor skall planet ha varit i dåligt skick redan innan start.

Regeringsarméns högsta ledare, rapporterade i lördags, 30 september, att de gett Yakutumba, 48 timmars frist för att ange sig själv och att han då skulle slippa straff! I samma rapportering angavs att Yakutumbas grupp inte hade vunnit några nya anhängare och i stort sett hade förlorat mark! ”Eftersom han inte tog chansen, kommer han att ångra sig djupt! Han kommer aldrig mera att kunna strida mot oss”!! Detta enligt den högt uppsatte arméledaren!


Transparens, fria val, minskat våld, tidsplan för val inom kort, respekt för yttrandefrihet och MR frågor – vi har hört det förut…..
När skall det bli allvar av allt detta???


fredag 29 september 2017

Yakutumba borta för alltid eller kommer han igen???

Många tankar, frågor och synpunkter delas mellan bedömare och journalister, efter försöket den gångna veckan att inta Uvira. Frågan gäller om detta var en engångsuppvisning av Maï-maï gruppen under ledare Yakutumba, eller om gruppen kommer tillbaka inom överskådlig tid? Många missnöjda med regimen finns i det berörda området och reaktioner av missnöje exploderar lätt. I Panzi området var det nyligen tydligt missnöje mot vissa fenomen och reaktioner hos folket kom snabbt till ytan. Intressant är också att det var ju i detta område, som den sittande presidentens far, en gång i tiden vann anhängare. Yakutumbas grupp har ryktet att inte vilja skada civilbefolkningen, något som talar för en god vilja hos denna milis grupp! Det finns alltså en möjlighet att Yakutumba vinner nya anhängare till sin grupp, vilket skulle tala för att han återkommer! Osäkerheten är stor!

Regeringsarméns högste befälhavare har uttalat sin strategi; ”Vi vill göra av oss med den här gruppen, en gång för alla!” Men det blev tydligt under försöket, att armén inte kunde ensam bemästra situationen. Folket i Uvira var dödsförskräckta, de har erfarenhet från tidigare av rebellattacker, och ville ta sig till Burundi. Det angavs ett behov av att skapa en humanitär korridor, som civilbefolkningen kunde använda. Men FN soldaterna protesterade mot detta och folket fick acceptera att vänta inne i sina hus. Tillsammans med FN gruppen fick så regeringsarmén slutligen övertaget.

Så är frågan; vad händer nu? Väntan förstås!

Spekulationer finns att militärens ingrepp och förnedring av gruppen, gör att unga inom civilbefolkningen kommer att vilja ansluta sig till Yakutumba.

Men så finns presidentens och militärens möjliga drag; att införa ”l´état d´urgence (= nödläge)” inom hela landet p.g.a. den upptrappande våldssituationen. Detta är möjligt då en stats existens hotas av en exceptionell allmän nödsituation, enligt en internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. (Kongo har signerat denna konvention). Förslag om införandet av nödläge, har nämnts flera gånger under det senaste året. Bl.a. har en ungdomsrörelse, Kabila trogen, ”krävt” detta då oroligheterna ökade i huvudstaden. Även då Bundu dia Kongo gruppen orsakade oro i Kongo Central, nämndes denna möjlighet.

”Etat d´urgence”, nödläge, skulle definitivt omöjliggöra val under den tid det gäller! Helt till presidentens favör!

torsdag 28 september 2017

Befrielsekrig eller tillämpning av Sylvesteröverenskommelsen??

Yakutumba, ledare för maï-maï milisen i östra Kongo, har försökt inta staden Uvira sedan i onsdags och striderna fortsatte idag. Yakutumba, som ursprungligen kommer från Fizi i SydKivu, lämnade Kongos armé 2007 och gick då in i rollen som milisledare. Han uppger nu att han leder en grupp på ca 10 000 man, spridda i Syd Kivu och Maniema. Han uppger att han leder ett ”befrielsekrig, ett heligt krig mot dagens regim” och kan inta Kinshasa efter ca två månaders marsch, för att få Kabila regeringen att falla! Bedömare anser att hans soldater inte är så många, men de förvånas också över hans taktik i denna attack. I grunden finns CNPSC (=la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo). Attackerna kom initialt landvägen och idag anges att fyra båtar på Tanganyika sjön deltog i försöket. Det är okänt varifrån båtarna kom! Regeringstrupper har tillsammans med FN grupper kunnat slå tillbaka attackerna. Under torsdagens eftermiddag kunde enstaka skottlossning fortfarande höras i Uvira. Befolkningen började lämna sina hem sent på eftermiddagen efter att ha hållit sig inlåsta och inte vågat gå ut. Elavbrott och ett totalt lamslaget samhälle var resultat av denna attack! Människorna är rädda, men det rapporteras att alla är tacksamma för regeringstrupper och FN soldaternas insats!

Moïse Katumbi, som framstår som Joseph Kabilas ärkefiende, uttalade sig häromdagen och hotade med att om val inte ordnas innan 31 december, kommer retade folkmassor att tvinga Kabila att lämna sin post. Regeringens talesman, Lambert Mende, har uttalat sig och uttryckt starka tvivel över att befolkningen skulle vara så naiv som Moïse Katumbi tycks tro! ”Jag tror inte att det kommer att bli några protester”, anser den regeringstrogne mannen!

Katolska kyrkans talespersoner i Kongo, försöker påverka olika institutioner i Europa och informerar om Kongos situation och folkets behov. En utvald grupp besöker nu Europa. De betonar att detta inte är en ny ”förhandlingsomgång”, men ett uttryck för deras löfte att vaka över och inte överge Kongos befolkning. Generalsekreteraren Nshole, som leder den katolska biskopsgruppen, anger att Sylvesteröverenskommelsen är den enda vägen för att landet skall kunna gå vidare ur den kris som nu råder. ”Vi vet alla att överenskommelsen inte respekteras av landets ledare och vi vill, med våra insatser bidra till att den respekteras och tillämpas”.

Landets president har inför FN:s generalförsamling sagt att FN trupperna inte behövs längre! Hans ministrar anger att valet kommer att ske utan utländsk inblandning. Det behövs inte mycket fantasi, för att förstå hur situationen skulle bli för befolkningen, om detta blev en verklighet! Inga FN soldater, ingen utländsk närvaro! För 20 år sedan sade en militär att han skulle ta sig från östra Kongo till Kinshasa, med sina soldater, för att avsätta Mobutu. Ingen trodde att detta skulle kunna realiseras. Men – det blev så! Man måste fråga sig, vad Yakutumbas utfall kan leda till!

Osäkerheten tycks öka i landet!

onsdag 27 september 2017

Det vi inte trodde, är nu bekräftat !

FN:s kommission för MR frågor sammanträdde i Geneve tisdag 26 september. På dagordningen fanns årsrapporten om MR situationen i Demokratiska Republiken Kongo.

Rapporten var hård i kritiken av landets ledare, som ställdes till ansvar för de vågor av förtyck, med dödlig utgång, som dragit fram över landet. Säkerhetstjänsten och de som gett order om våldet utpekades som ansvariga. ”Mycket lite har gjorts för att genomföra trovärdiga, opartiska och oberoende undersökningar om de grova kränkningar av mänskliga rättigheter som landets försvar och säkerhetstjänst har utövat i Kasaï. Kommissionen beklagar att ledare i landet inte tagit tillvara informationen om de 87 massgravar som hittats i Kasaï och att regeringstrupper använt oproportionerligt våld och därigenom medverkat till en av de värsta humanitära kriserna i världen, med följden 500 döda och 1,6 miljoner interna flyktingar under ett år”. Maman Sidikou, som representerar FN:s generalsekreterare och är chef för FN styrkan i Kongo, uppmanar till att rättsliga åtgärder vidtas, ”den kroniska straffriheten medför att våldet uppmuntras och ökar”. Även våldet i andra delar av landet berörs i rapporten och anges vara resultat av den politiska instabiliteten.
Rapporten berör också den bristande politiska viljan att följa Sylvesteröverenskommelsen. ”datum för val förflyttas ständigt framåt, antalet politiska fångar har trefaldigt ökat, systematiskt förtryck av oppositionspolitiker, journalister och MR företrädare – allt detta visar att ledarna i Kinshasa inte har för avsikt att föra en demokratisk och fredlig process”.

Kongos MR minister, Marie-Ange Mushobekwa, var närvarande och svarade; ”Den bild som här målats av landet är så mörk, att man kan tro att det inte längre finns möjlighet att leva där! Men ändå andas vi, barnen går till skolan, NGOs arbetar, ekonomiska transaktioner görs och nästan 600 politiska partier och ett 60-tal TV kanaler fungerar i frihet! Sylvesteröverenskommelsen håller på att realiseras, val kommer att hållas, men utan utländsk inblandning”!

Ledamöterna i Europaparlamentet beslutade igår att sponsra civila samhällets aktivister i Kongo. Syftet är att minska förtrycket av MR företrädare. Tjugo ledamöter i Europa av varierande politisk färg, har anslutit sig till detta projekt. Metoden består i att aktivisterna i Kongo får tillgång till en mobil som har direkt förbindelse med ledamoten i Europa. Vid någon form av fara kan ett meddelande skickas, ”Jag är i fara”. Förhoppningen är att dessa mobilkontakter skall vara avskräckande för den som utövar förtrycket! Om denna metod visar sig fungera, kan den användas även i andra länder med liknande problem.

Rapporten är hård och sannolikt inte överdriven på något sätt!

En vän i Kongo ger denna hälsning: ”Det vi hört ryktesvägen och haft svårt att tro på, har nu bekräftats genom denna rapport! Istället för att försvara befolkningen, bidrar landets ledare till folkets död. Vi förstår att vanliga svenskar inte kan förstå vilket lidande det kongolesiska folket får utstå. Ni kan hjälpa oss genom att informera svenska folket om vår situation”!


tisdag 26 september 2017

Kongo är fortfarande ett sjukt land!

Så uttrycker sig en vän i ett mail idag. ”Många strejkar och det är komplicerat då regeringen inte är kapabel att lösa frågorna. Exempelvis strejkar lärarna vid de officiella universiteten sedan tre månader tillbaka. Vi närmar oss nu den kritiska punkten, vad gäller den sociala krisen, och allt kan hända”.

Nyhetssidorna förmedlar information om presidentens framträdanden, både under en fredskonferens i Kasaï och i FN:s generalförsamling. Han lovar att val skall ordnas, han anger att han är den enda som kan garantera fred och stabilitet i landet, han bedyrar att de skyldiga till mordet på de två FN tjänstemännen i mars månad, skall bestraffas och han har, enligt journalisterna, anlagt en ”image” av en klok man! Representanter för oppositionen fanns också på plats i New York för att lyfta presidentens agerande i hemlandet.

Oppositionen har höjt rösten och anger att det inte kan bli tal om att presidenten skall sitta kvar efter 2017. Något sådant kommer inte att accepteras, även om val inte äger rum innan 31 december 2017. Men, informerar andra, överallt i Kongo finns Kabila trogna soldater, som utan tvivel kommer att strida för hans sak vid behov.

När senatens arbetsperiod startade den 15 september, ansåg ordförande, Léon Kengo wa Dondo, att en valkalender, som accepteras av alla, inom kort måste presenteras. Han uppmanade också regeringen att ställa alla medel till förfogande, för att val skall kunna genomföras.

Så protesterar man i Kinshasa mot införandet av nya pass. De gamla passen, utan chips, blir ogiltiga den 16 oktober. För att få ett nytt pass, med chips, är det lång väntetid och de kostar ca 200 USD. Kongoleser bosatta utanför Kongo, kommer sannolikt inte att hinna skaffa de nya, innan ett val ordnas. Och för att rösta skall man visa sin identitet, detta sker med pass för utlands boenden. Protester både i och utanför Kongo!

Vilken behandling krävs för att detta stora land skall tillfriskna??

söndag 17 september 2017

Förebyggande insatser – ger stor utdelning

Kolera är idag ett akut hälsoproblem i Kongo; 19 av landets 26 provinser är drabbade och antal fall registrerade hittills i år, överstiger markant antalet fall samma period för ett år sedan. Nu har landets hälsovårdsmyndighet tillsammans med WHO och andra organisationer beslutat att göra en specialinsats för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Under de senaste 20 åren, med krig och oroligheter, har kolera varit ständigt närvarande. Befolkningens försämrade sociala situation, gör människorna ytterligt känsliga för infektionen. Nu befinner man sig i slutet av torrtiden och experterna anger att de befarar att smittan kommer att spridas snabbt då regnen börjar. Sjukdomen finns i många stora städer utöver hela landet. Nu är ansvariga angelägna om att förhindra att smittan når Kasaï, där folket befinner sig i kris av olika slag, Kolera skulle göra deras liv outhärdligt. WHO hat beslutat bidra med medel för att förhindra smittan att nå känsliga områden.

Om människorna fått undervisning om betydelsen av rent dricksvatten, om värdet av god hygien och andra grundläggande hälsoparametrar, hade koleran inte fått denna utbredning. Naturligtvis är krig en faktor som kraftigt påverkar folkets hälsa.

Det är märkligt detta fenomen – att det är så svårt att få medel till preventiva åtgärder, men att det blir så lätt att få fram medel till kurativa åtgärder! Det tycks, för givarländerna, vara mera glamour knuten till insatser då sjukdomar är akuta och det är näst intill omöjligt att rädda liv på patienterna, än att ge medel till förebyggande insatser, som på sikt förbättrar ett folks hälsonivå! Under mina år i Kongo ägnade jag mest tid åt förebyggande insatser; undervisning av kollegor, sjukvårdare och befolkningen. Vi besökte byar, skolor och sjukhus för att bidra till en ökad förståelse för hur man kan skydda sig mot sjukdomar av olika slag. Jag kan inte säga att jag ”räddade livet” på specifika personer, men jag är övertygad om att jag bidrog till att befolkningsgrupper i byar fick större kunskap. Annat var det med kirurgerna, som kunde stå vid operationsborden hela dagar och ange hur många de räddat livet på! Men de kunde inte påverka hela befolkningsgrupper.

Min önskan är att givarorganisationer av olika slag kunde se vilka åtgärder som gav mest utdelning för ett folks hälsa och inte bara se de som lider, p.g.a. bristande insikt och kunskap! Och att dessa organisationer hade modet att ge mera stöd till de förebyggande insatserna!


Bloggintresserade

Bloggarkiv