Agnetas Loggbok

tisdag 21 februari 2017

Fantasidokument i medieskuggan?

Måndag den 20 februari fick de katolska biskoparna möta presidenten, efter att ha väntat flera dagar på hans svar. Kabila väntar att oppositionen skall föreslå tre personer som kan tänkas utses till premiärminister, medan oppositionen anser att det räcker med ett namn. Biskoparna är, liksom många med dem, missnöjda och oroliga över de skador som åsamkades två katolska kyrkor föregående helg, Saint-Dominique i Limete och även byggnader i Kasai och Kongo Central. Många upplever att tiden rinner iväg, det är nu mindre än 10 månader kvar till val, enligt Sylvesteröverenskommelsen, men presidenten skall ha försäkrat biskoparna om att han ”är inställd på att planera val”! Oppositionsföreträdare säger att det är ”de andra” som bromsar processen. Uppenbart är att det blivit totalstopp i utvecklingen.

Kardinal Monsengwo fördömde i söndags skadegörelsen av katolska kyrkor i helgen, den i Limete och även av ett ”Grand séminaire” i Kananga i Kasaï. Han tolkar dessa händelser som ett medvetet uttryck att hindra den katolska kyrkan att fortsätta försoningsuppdraget i samtal med politiska partier och presidenten.

Det rapporteras om nya våldsamheter i Nord Kivu, i Rutshuru området i fredags, med 27 döda och flera skadade. Maï-maï milis har attackerat hutubefolkningen. En tidigare medlem i rebellgruppen M23, överlämnade sig till regeringsstyrkor i lördags och har lämnat uppgifter av värde. Han har berättat att en tidigare chef för M23 rebellerna, befinner sig i området med sina soldater. En annan ledare befinner sig i ett gorilla område i Kongo, Sarambwe, i Rutshuruområdet, med ett hundratal soldater från Uganda. Ytterligare en ledare befinner sig på en annan plats i Rutshuru området med ett 70 tal soldater. Denna nya infiltration av beväpnade M23 soldater fördöms av ”alla” och regeringen uppmanas se till att de stoppas! Det var under åren 2012 och 2013, som M23 var aktiva i området och därefter upplöstes. Flera av dess ledare tog sin tillflykt till Uganda och Rwanda. Idag rapporterar regeringsstyrkor att de dödat en och tagit tillfånga en soldat från den grupp som nu infiltrerar Rutshuru området. Det rapporteras att M23 gruppen nu vill ta sig till Masisi, en tätort i området, för att där förse sig med vapen. Befolkningen upplever panik! Flera frågar sig om regeringsstyrkorna kan hantera M23 gruppen, som nu blivit allt synligare på flera orter i området.

Igår rapporterade om Bundu dia Kongos ledare, som har låst in sig i sitt hus i Kinshasa. Han har uppmanat sina anhängare att störta regeringen och därefter låste han in sig med gisslan. Han har nu uppmanats att lämna sig till myndigheterna och låta de kvinnor, gamla och barn som han har som gisslan lämna huset. I försök att få honom att acceptera detta, har el och vatten strypts till huset.

Så fortsätter diskussionerna om den video som lagts ut på nätet och visar hur regeringssoldater siktar och skjuter på civila. Det är händelserna i Kasaï och kring den döde chefen Kamwina Nsapu. Regeringens talesman, Lambert Mendé har starkt tillbakavisat att videon skulle vara i överensstämmelse med sanningen, han hävdar att den är klippt och skapad av de som vill förtala Kongo. Videosekvenserna visar döda och skadade barn tillsammans med militär och många skakande bilder. USA, Frankrike och EU har fördömt detta våld och uppmanat Kongo att genomföra en enkät om händelserna. Detta har Kongos representanter hittills vägrat. Mer än 50 % av Kamwina Nsapu gruppen utgörs av barn, yngre än 14 år, och de är inte beväpnade. FN:s ansvarige för MR frågor uppmanade i går Kongo, i skarpa ordalag att genomföra en undersökning i denna fråga. FN har dokumenterat att sedan juli 2016, har mer än 280 personer dödats i striderna i Kasaï. Vidare anges att FN fått in flera trovärdiga rapporter om upprepade, massiva brott mot Mänskliga rättigheter i området. FN representanten avslutar: ”Det är dags att sluta sikta mot civila och istället gå till grunden med det reella problemet”.

En av Sveriges största dagstidningar har lyft massakern i Rutshuru området och dödandet i Kasaï området. Rubriken som används; ” I skuggan av Trump växer konflikten”. Ja, sant är att Kongo alltid befinner sig i medieskugga! Om det så är p.g.a.en Trump i USA eller någon annan, spelar inte så stor roll. Att läsa nyheter om vad som händer i Kongo är nu, dessa dagar, skrämmande! Det tycks vara en total tystnad från landets högste ledare. Den vackra överenskommelsen från 31 december 2016, framstår som ett fantasidokument. Den dag folket upptäcker att det inte är mera än fantasier, är risken stor för större våldsamheter än de vi hittills sett. Men – vi vet inte ännu om det är ett fantasidokument eller inte!!


torsdag 16 februari 2017

Osynlig strid mellan president och opposition

Regeringen uttrycker sin bedömning gällande organisation av val i år: ”Det är inte möjligt ur ekonomisk synpunkt ». Den samlade oppositionen bemöter detta med: ”Vi är inte förvånade! Den här regeringen har inget intresse av att organisera val, det vet alla”! Samtidigt försäkrar regeringens kommunikationsminister, att ”allt skall göras, för att val skall hållas enligt Sylvesteröverenskommelsen”!

I tisdags samtalade representanter för alla oppositionspartier, och förväntas lämna svar på främst två frågor inom kort till biskoparna. Det gäller vem som skall efterträda Etienne Tshisekedi som ledare för den grupp som skall följa arbetet under året och se till att Sylversteröverenskommelsen efterföljs och vem som skall utses till premiärminister. Ryktet säger, att gruppen även samtalade om hur och när begravningen skall äga rum. Det har annonserats att det är idag, torsdag, som svaren skall lämnas. Det ryktas att svaret om vem som skall utses till premiärministerposten är: Felix Tshisekedi.

FN hälsar, via sitt biträdande sändebud i Kongo, Mamadou Diallo, att Tshisekedis död, borde uppmärksammas och hedras genom att Sylvesteröverenskommelsen appliceras i alla detaljer, i nära anslutning till begravningen: ”Hans död och den sorg som drabbat Kongo, är ett tillfälle att lösa problemen och att samlas som familj för att skapa ordning och stabilitet i landet”. Han understryker också värdet av att val organiseras i slutet av året, enligt planen!

FN finns på plats i Kasai, för att utvärdera om landets militär använt för kraftigt våld i sammandrabbningarna med milisgrupper, tillhörande Kamwina Nsapu. De rapporterar att det är för tidigt att säga något ännu, så länge som utvärderingen pågår. FN gruppen rapporterar endast att de är plats och försöker samtala med alla. Även regeringen har en grupp på plats, för att undersöka de händelser som orsakat så många dödsfall. Den gruppen är redan övertygad om att militären endast använt sig av legitimt och nödvändigt våld!

I Kinshasa omringade igår polis det hus som Bundu Dia Kongos ledare äger i Ma Campagne området. Grannar har rapporterat att det varit lugnare i huset det senaste dygnet. Det är osäkra siffror gällande antal dödade. Det anges vidare att ytterligare skadade och döda, kan finnas inne i huset. Om ledaren är för eller emot Kabila, tycks vara svårt att veta. Han har uttalat sig mycket kritiskt mot presidenten, trots att han tidigare sagt sig vilja stödja honom. I alla händelser utgör gruppen och den senaste tidens aktiviteter en stor säkerhetsrisk, inte bara i Kinshasa, men även i Kongo Central.

Idag uttalar sig FN, AU (Afrikanske Unionen), EU och OIF ('Organisation internationale de la Francophonie) i en gemensam kommuniké och uppmanar alla politiska partier i Kongo att fortsätta med alla medel att avsluta de påbörjade samtalen utan ytterligare paus.

Denna paus, denna tysta strid som pågår, är mycket oroande! En sorts kraftmätning i det fördolda. Förhoppningsvis är det den grupp som är mest angelägen om att skapa en god framtid åt folket som kommer att segra. Inte den grupp, eller de grupper, som har mest maktmedel att slå sig fram. Alltså – vi får hoppas att utvecklingen inte följer det vanliga mönstret i Kongo!


tisdag 14 februari 2017

Oro och frågetecken kvarstår !

Ytterligare ett tiotal personer dödades i går i Tshimbulu. Nya sammandrabbingar mellan regeringsstyrkor och anhängare till den döde hövdingen Kamwina Nsapu var våldsamma och enligt lokala källor omkom alltså ett tiotal personer. Det rapporteras att soldater dödar, oberoende av om offren är medlemmar i milisgruppen eller ”vanliga civila”. Röster höjs för att en oberoende undersökning skall göras, för att klarlägga vad som pågår! Två journalister från gruppen ”Journalister i fara” har hotats av både milis och soldater, något som pekar på den utsatta situation som befolkningen lever i. ”En massaker pågår i vårt land, något måste göras”, säger ledaren för ”Journalister i fara”.

Angrepp, våldshandlingar och oro följer Bundu dia Kongo, BDK, både i Kinshasa och i inlandet. Tidigt i morse skadades och dödades ett flertal personer, bilar brändes, polisbilar skadades i närheten av det hus som tillhör BDK:s ledare, i kvarteret Ma Campagne i huvudstaden. Våldsamheterna började i går kväll och har pågått hela natten. Orsak till att polisen ingriper, är att det påstås att sektens ledare, har hånat landets president i en film som visas på internet. Antalet döda är ej fastställt, uppgifterna varierar.

De katolska biskoparna har idag signerat i minnesboken över Etienne Tshisekedi, som finns i UDPS huset i Limete. För övrigt ges idag inga nyheter om hur förhandlingarna avancerar, vare sig det gäller begravning eller politisk framtid!


måndag 13 februari 2017

Politiken styr begravningsplaneringen

I fredags sammankallades plötsligt till samtal med de katolska biskoparna i Kinshasa. Det var det första efter att biskoparna återvänt till Kongo. Endast ansvariga för de olika grupperna och biskoparna möttes. Inget, inget har rapporterats efter samtalet! Endast ett rykte har sipprat ut; att under denna vecka skall presidenten tillkännage vem som blir premiärminister i den nya regeringen! Ryktet säger också att det ”förmodligen” blir Felix Tshisekedi. Om detta är ett önsketänkande eller vad som verkligen sas, kan man undra över!

UDPS har idag hållit presskonferens i Bryssel. Alla väntar på information om när Tshisekedis kropp skall transporteras till Kongo, om när och hur begravningen skall äga rum. Den information som gavs, var att inget har beslutats tillsammans med regeringen om begravningen! Sonen, Felix Tshisekedi, angav att de är villiga att hjälpa regeringen, så att det inte blir ett blodbad, då kroppen kommer till Kinshasa! Sonen fortsätter; ”om ett mausoleum byggdes för Laurent Kabila, varför inte för Etienne Tshisekedi”? Presskonferensen gav alltså inte mycket klarläggande i den fråga som alla väntar svar på! Familjen har uttryckt frågetecken krig varför den sjuke fick vänta så länge på att bli opererad, varför han skulle sövas och hur det kom sig att han dog på sjukhuset. Nu önskas att obduktion skall ske, för att om möjligt kunna svara på alla dessa frågor.

I stadsdelen Limete och i Kasai Oriental, har man ordnat med möjligheten för anhängare av UDPS, att skriva sina kondoleanser i en bok och tillbringa en stund inför minnet av den avlidne. I Limete, har man ordnat med detta i entréplanet i det hus, som är högkvarter för partiet. Där uppstod tumult, då en tidigare generalsekreterare för partiet kom till platsen igår söndag. Som förklaring ges att ”vi vill inte bidra till att öka den spänning som råder”! Samtidigt anges att den 15 februari, skall man fira att det är 35 år sedan partiet bildades! I Mbuji Mayi, Kasai Oriental, hålls idag en minnesmässa på guvernörens begäran. Mässan äger rum i katedralen, Saint Jean Baptiste de Bonzola.

Journalister anger att det tråkiga har hänt; politiska diskussioner och kontroverser drabbar familjen och den döde. Beslut om begravning har inte tagits. Det tycks som att det ändå pågår en sorts samtal i det fördolda, med okända resultat för media. Samtal både om begravning och om den fortsatta politiska processen. Man får intryck av att det finns ett samband mellan begravning och framtidens politiska karta. Situationen i landet är uppenbarligen mycket skör och säkerhetsläget på gränsen till det hållbara.


lördag 11 februari 2017

Alla inväntar något och tycks vara förlamade!

Sedan september 2016, har det varit en serie våldsamheter i Kasai provinsen. Milis under en traditionell hövding, Kamwina Nsapu, har motarbetats av styrkor från regering och provinsen. Tillsatta ledare erkändes inte av hövdingen och han själv dödades hösten 2016 och totalt har uppskattningsvis 170 personer dödats. Nu informeras om att igår och idag har så många som 60 personer dödats i nya konfrontationer kring staden Tshimbulu, 160 km söder om huvudorten Kananga. Livet för befolkningen har varit förlamat ända sedan i augusti. Skolor, affärer och alla statliga institutioner har varit stängda. De statliga tjänstemännen har inte heller funnits på plats, då de känt sig hotade av milismän. Ett hundratal milismän (och barn) kom till byn i fredags, beväpnade med machetes och jaktgevär och utförde det senaste dådet. FN har uttalat sin oro över att denna situation består och fördömer att milisen utnyttjar barn att utföra dessa våldsdåd. Samtidigt har FN uppmanat soldater och ordningsgrupper, att inte utöva mera våld än vad som är acceptabelt.

Ordväxlingen, diskussionen, ordkriget kanske, fortsätter om hur begravningen av Etienne Tshisekedi skall ske. Det är sorgligt att en människas dödsfall kan väcka till liv och föra upp till ytan så många känslor som finns hos ansvariga politiker! UDPS, det politiska parti som Tshisekedi grundat, har nu beslutat att idag, 11 februari, börja en vecka av ceremonier för att hedra den dödes minne, en sorts ”matanga”, med kroppen kvar i Bryssel. Det skall ges tillfälle för alla som vill, att skriva in sitt namn i en bok till minne av Tshisekedi.

En fråga är obesvarad: ”Kan begravningen äga rum, innan ”Sylvesteröverenskommelsen” realiserats i alla dess delar? Oppositionen anser att det inte går, begravningen kan ske först efter att alla är överens om hur framtiden skall se ut, medan övriga partier anser att det finns detaljer som måste diskuteras mera. Frågor väcks, som man kanske inte trodde var möjliga att ställa och sätta i relation till en persons död.

Den landsflyktige Moïse Katumbi, som deltagit i ”matangan” i Bryssel och sagt att han kommer att återvända till Kinshasa med Tshisekedis kropp, har fått denna reaktion från regeringens talesman: ”Välkommen, rättvisan skall ha sin gång, du vet vad som väntar; fängelsedomen”!

Allt tycks nu vara i fullständig oreda! Ingen träder fram och säger de förlösande orden som skapar lugn i landet! Då är risken stor att folket på gatorna träder fram och ger uttryck för sin syn och bedömning!


torsdag 9 februari 2017

En mångfald av problem – till synes utan lösning!

Idag firades en mässa i Koeklebergs basilika i Bryssel, till minnet av Etienne Tshisekedi. Flera hundra kongoleser deltog, ett antal av Belgiens ministrar och representanter för olika organisationer. Kongolesisk musik naturligtvis, belgiska och kongolesiska präster förrättade mässan tillsammans och tal av olika personer fyllde programmet som började vid 11 tiden, då kistan, insvept i Kongos flagga, fördes in i basilikan. Journalister, fotografer och TV kameror följde programmet.

Tyvärr verkar det som att en politisk strid kommit till uttryck i samband med dödsfallet. Ett meningsutbyte äger rum mellan regeringens talesman och generalsekreteraren för UDPS. Frågan gäller hur, var och när begravningen av Etienne Tshisekedi skall äga rum. Från regeringen kom informationen att den skulle, i samarbete med familjen, planera begravningen, att regeringen skulle betala alla kostnader för resa från Bryssel till Kinshasa för alla deltagare och släktingar. Strax därefter kom budet från UDPS, att ingen kunde besluta i denna fråga, ingen utom UDPS. Två villkor nämndes; beslut skall tas om var begravningen skall äga rum och i vilken form och att ett mausoleum skall byggas i centrala huvudstaden, för att för alltid bevara minnet och kroppen efter denna demokratins fader, samt att regeringen ansvarar för alla kostnader! Generalsekreteraren påminner i samma andetag om att den enda politiska ordning som gäller idag, är Sylvesteröverenskommelsen, och påpekar vikten av att den skall tillämpas i sin helhet! Moïse Katumbi, oppositionspolitiker i landsflykt, efter att han har fått problem med nuvarande president, då han anmälde sin kandidatur för presidentposten, deltog i dagens mässa. Han har därefter uttalat sig och sagt att han har för avsikt att återvända till Kongo, tillsammans med Tshisekedis stoft!

I Kimpese tycks lugnet ha återställts. Rapporter anger att livet fungerar igen, affärer är öppna, alla går till sina arbetsplatser och skolor, trafiken är åter i gång på vägen mellan Kinshasa och Matadi! En grupp med representanter från FN enheten i Kongo, har idag, torsdag, besökt Kimpese, för att utvärdera händelserna då 20 personer omkom i oroligheter under flera dagar.

Väldiga regn har skadat hus, vägar och människor i Kinshasa under några dagar. I tisdags omkom fyra personer i olika delar av huvudstaden. Ansvariga har i uppgift att begrava de döda och se till att folk som bor i känsliga områden drar sig bort från flodbäddarna, då risken för nya ras är påtaglig. Floder och flodområden är tilltäppta av sopor och detta bidrar till de enorma översvämningar som nu uppstår. Huvudvägen mellan Kinshasa och Matadi är avskuren på en plats och en stor omväg har skapats med olika maskiner. Människor som bor i området, berättar att detta inte är ett nytt problem, det har funnits länge! ”Vi har rapporterat om översvämningar under många år, de har kommit och konstaterat och sen har inget hänt”!

I Nord Kivu har den senaste tiden en maï-maï milis grupp härjat. I tisdags tillfångatogs en av ledarna för den religiösa gruppen ”Corps du Christ”, David Maranata, av regeringsarmén. Den gruppen har det senaste halvåret attackerat området kring Beni och Butembo. Nu förväntar sig statens representanter i området att de skall få information av värde om andra grupper som härjar i området.

Problemen för landets ledare representerar en oerhört stor mångfald! Vem är den person som kan få ordning på alla detta??


fredag 3 februari 2017

Matanga i Bryssel, begravning i Kinshasa och oro i Kimpese

Kongos president har via en kommuniké idag framfört sitt djupa deltagande i sorgen och anger att han är djupt rörd av informationen om att Etienne Tshisekedi har dött. Han uppmanar regeringen att, i samarbete med familjen, vidta alla åtgärder för att ordna med begravningen. Den döde beskrivs som en verklig kämpe för demokratin och för landets bästa.

I Bryssel ordnas tre kvällar å rad, med start idag, en möjlighet för vänner och sörjande att lämna sina kondoleanser. En tillräckligt stor sal i en utställningshall har ställts till förfogande. Det förväntas att besökare kommer inte bara från Belgien, men även från Paris och andra europeiska städer. På lördag kommer sonen Felix från Kinshasa och på söndag kommer den dödes kropp att placeras på lit de parade. I samband med dessa ceremonier, kommer det att ges tillfälle till tal, sånger och böner. Omkring 1000 besökare förväntas delta varje kväll. I Kongo kallas sådana samlingar kring minnet av en död för matanga och det är viktigt för alla som kände personen i fråga att delta.

Oroligheterna och våldsamheterna i Kimpese har fortsatt idag. Inofficiella källor anger att 12 personer, från den religiösa gruppen Bundu dia Kongo, har dödats i konfrontationer med polis och militär, ytterligare ett antal är sårade. Det hela skall ha börjat då två grupper från Bundu dia Kongo vände sig till polisen, för att få kroppen av en tidigare dödad chef utlämnad. Då polisen vägrade att lämna ut kroppen, startade tumultet. Det finns också andra förklaringar till händelsen. Denna eftermiddag hörs fortfarande skottlossning från Kimpese och ett antal bilar är blockerade på vägen mellan Kinshasa och Matadi, då de inte kan passera Kimpese. Denna information är endast inofficiell, då representanter för statsmakten i Kimpese, inte gått att nå.

Det finns all anledning att ställa frågan; ”Hur skall det bli?”


Bloggintresserade

Bloggarkiv