Agnetas Loggbok

söndag 19 mars 2017

Status quo – trots alla goda föresatser!

I torsdags återtogs samtalen mellan politiska partier och de katolska biskoparna. Det som ansågs gå att klara av på en eftermiddag, kommer troligen att ta flera dagar, för att inte säga veckor-månader! En biskop beklagar att politikerna inte tycks förstå det allvarliga läge som landet befinner sig i. ”De tycks vara helt okänsliga för befolkningens situation, för alla rapporter om våld från Kasaï och från östra Kongo! Det räcker ju med att röra sig i huvudstaden för att inse vilken misär folket lever i! Det verkar som att politikerna lever i en annan värld och inte ser vad som pågår i landet! Ingen av politikerna pratar om valet, nej, de pratar om vilka poster som är eftertraktade”!

Biskoparna har överlämnat ett brev till presidenten, med begäran om att Felix Tshisekedi skall få ett möte med honom, för att diskutera hur de skall hantera de frågor som ”måste” hanteras.

Inom oppositionen finns uppenbarligen en motsättning i synen på vem som skall vara representant för gruppen. Men den valde, Felix Tshisekedi, anger att det handlar endast om en liten konflikt ”inom familjen”, som i alla familjer! Inget allvarligt, inget att bry sig om!

Att inte vilja avancera, att hela tiden blockera förhandlingarna kan ju bero på en sådan enkel sak, som att någon inte vill att det skall bli en förändring! Ju längre tid dessa samtal pågår, ju längre fram i tiden flyttas ett viktigt val! Så – varför skulle man vilja komma till den dagen, om man inte är intresserad av en förändring??

Fortfarande finns inga signaler från den i söndags försvunna FN gruppen på 6 personer. Trots alla ansträngningar att hitta spår efter dem, tycks det vara helt omöjligt. Man kan undra vad som hände innan de försvann och naturligtvis vad som hänt sen!

Detta enormt vackra och fantastiska land, med så underbara människor! Och – så finns det ett stråk av direkt motsats, med allt var det innebär av våld, förnedring och bristande respekt för människor och skapelse! Allt detta koncentrerat inom landets gränser!


torsdag 16 mars 2017

Biskoparna åter i funktion, åtgärder mot våldet i Kasaï

Inrikesministern i Kongo, har besökt flera platser i Kasaï provinsen. Vid besöket i Mwene-Ditu, informerade han befolkningen om att dagen innan hade beslut tagits om att borgmästaren och vice borgmästare avsatts. De har nu tillfälligt ersatts av två andra personer. Anledning till avsättningen är att de ansvariga inte på ett korrekt sätt hanterat de våldssituationer som uppkommit genom Kamuina Nsapugruppen. ”Deras närvaro har spridit terror och befolkningen är lämnad helt utan skydd”, enligt inrikesministern. I Kananga har aktiviteterna försiktigt återgått till normal nivå, men alla skolor är fortsatt stängda. Detta efter att Kamuina Nsapu gruppen närmat sig staden och skapat rädsla. Ordningspolis öppnade eld mot gruppen i tisdags, något som skapade stor skräck och delar av befolkningen sökte stöd i lugnare delar av Kananga. Inrikesministern besökte även Kananga.

I eftermiddag återtas så samtalen under biskoparnas ledning. Biskoparna själv anser att det räcker med samtal denna enda eftermiddag för att lösa de frågor som återstår! ”Men, om andra önskningar finns bland deltagarna, kan det ta längre tid”, tillägger deras talesperson. ”Det är bråttom nu, befolkningen är otålig och kan inte vänta längre! Landets situation är i bottenläge, det brådskar”, säger en av biskoparna innan samtalen började.

Kasaï och Kivu har blivit de två provinser där våldet fått mest rubriker. Kongo Central var på väg till samma grupp, men där avstannade våldet efter att ledaren för Bundu dia Kongo fängslades. Kommer ytterligare oroshärdar att uppstå? Kommer Kasaï och Kivu våldet att spridas? Kommer samtalen idag att leda till att Sylvesteröverenskommelsen blir verklighet?
Om det blir så, vad händer då??


onsdag 15 mars 2017

Tystnad om försvunna FN gruppen, nya samtal påbörjas

Maman Sidikou, FN:s representant i Kongo, har idag under ett möte i Kananga, uppmanat de som förde bort FN gruppen i söndags, att frige dem omedelbart. Sidikou besökte Kananga för att träffa de FN soldater som finns i området och försäkrade dem om att deras säkerhet och välbefinnande är viktigt för honom. Kasaï är sedan hösten 2016 ett område med ökande våldshandlingar och befolkningen genomgår en mycket svår tid. Hittills finns vare sig spår eller indikationer av något slag om vad som hänt den bortförda FN gruppen.

De katolska biskoparna har idag meddelat att imorgon, torsdag 16 mars, återupptas samtalen mellan oppositionen och presidentens majoritetsparti. Den ursprungliga tanken, efter att Etienne Tshisekedi dog, var att återgå till arbetet först efter att han begravts. Då det nu är mycket osäkert när detta kommer att ske, har man tänkt om och inbjuder nu till fortsatta samtal. För biskoparna är det tydligt att Felix Tshisekedi är den som nu representerar den samlade oppositionen, trots uttrycken för delad syn inom gruppen som sådan. Den fråga som kanske är svårast att lösa, är den om hur premiärminister skall utses.

Var befinner vi oss i tågordningen? Kommer presidentens parti att acceptera en ny premiärminister, att val skall hållas och ny president utses? Kommer folket att acceptera något annat än detta? Till vilken nivå skall våldshandlingarna i Kasaï nå, innan en kraftfull insats stoppar dem? Vad ligger ytterst bakom den splittring som kommer till uttryck, inom politiska partier och i de provinser som drabbats av det extrema våldet?

Får vi någonsin svar på dessa frågor?


måndag 13 mars 2017

Försvunnen FN personal i Kasaï och ökat säkerhetshot i provinsen

Igår, 12 mars, försvann en FN grupp på sex personer i närheten av en bro över floden Moyo, på vägen till Tshimbulu i provinsen Kasaï-Central. De åkte på 3 motorcyklar och utgjordes av 3 chaufförer, 1 tolk, 1 amerikansk och 1 svensk FN arbetare. Det finns ännu ingen säker information om hur försvinnandet gått till och ingen information om vilken grupp som ligger bakom dådet. FN ansvariga i Kongo, bekräftar att två anställda är rapporterade försvunna. De två befann sig i området sedan 5 dagar tillbaka. Regeringens talesman, Lambert Mende, regeringens talesman, har rapporterat att gruppen stoppades på bron och fördes bort. Det tycks finnas motstridiga uppgifter om vad som egentligen hände.

Mwene Ditus borgmästare, Anatole Tuengu Kabongo, har infört utegångsförbud från 20.00 till 06.00, för att skydda befolkningen. Han uppmanar alla att respektera utegångsförbudet, och att föräldrar skall hålla sina barn inomhus den tid det gäller. ”Vår stad är i fara och vi vill skydda och säkerställa befolkningens liv och tillgångar”, berättar borgmästaren.

En tidigare kontorsansvarig på UDPS kontoret i Kinshasa, Albert Moleka, uppmanar UDPS representanterna att respektera gällande lag: ”Etienne Tshisekedi var en man som följde lagen hela sitt liv, låt oss nu ge honom möjlighet att in i det sista få följa lagen”. Han beklagar att begravningen ännu inte ägt rum och att hela frågan politiserats. ”40 dagars sorg är passerade, nu är det dags för begravning, nu sörjer vi kongoleser att han inte fått begravas ännu”!

Innebär de senaste dagarnas händelser en upptrappning eller är det en tillfällig ökning av våldet i provinsen? Någon i Sverige har bedömt att FN folk i allmänhet har så dåligt rykte, så det är en del av förklaringen. Men det kan inte vara det enda! Utländska medborgare har förmodligen ett högre värde i dessa sammanhang! Att vara ny i området och inte behärska språket är kanske en osäkerhetsfaktor. Vi får hoppas att alla berörda är vid liv och snart kan föras i säkerhet!


söndag 12 mars 2017

Ytterligare våld och unga förövare!

Även idag har det varit sporadisk skottlossning i Mwene Ditu, Lomani provinsen. Idag var det många fler milismän som deltog, upp till 300, varav många barn, så unga som i åldern 12 – 13 år! Kyrkorna öppnade sina dörrar som vanligt vid sju tiden i morse, men fick order om att skicka hem de som kommit, för att de inte skulle bli offer för skottlossningen. Det rapporteras att barnen som ingick i milisgruppen, var flera till antalet än de poliser som fanns på plats! Inga rapporter har lämnats om eventuellt skadade och döda. Ikväll rapporteras att det är ett spänt lugn i området. Borgmästaren i Mwene Ditu anger att de milissoldater som tagits till fånga, berättar att deras mål är att helt inta staden för att på sikt kontrollera Mbuji Mayi.

I går, lördag 11 mars, plundrades universitetssjukhuset i Mbandaka av ”beväpnade banditer”. Mediciner, material, telefoner, pengar och utrustning fördes bort. Operationssalen, förlossningssalen och vårdpaviljonger förstördes. Senare på kvällen och natten rapporteras om ytterligare inbrott i Mbandaka. Polisen anger att de inte har den utrustning som behövs för att stoppa banditerna! Befolkningen har reagerat inför dessa våldshandlingar och polisens oförmåga med att återgå till ”traditionell rättvisa”, d.v.s. de har tillämpat kulturens eget regelverk för sådana dåd. Två fall av lynchning har rapporterats av polisen. Det rör sig i båda fallen om unga män som utsatts för folkets domar. Befolkningen uppmanas att samarbeta med polisen istället för att tillämpa egna regler!

Vad är målet med dessa våldshandlingar? I båda dessa fall rör det sig uppenbarligen om unga förövare. Bristande skolgång bidrar förmodligen till allt detta. Landets situation med en splittrad opposition, katolska biskopar som kommit en bit på väg men inte nått målet – allt detta skapar oro och missnöje hos befolkningen. Det är möjligt att flera händelser av detta slag kommer att inträffa, även på platser, där det tidigare varit lugnt? Frågan är när! När blir det ytterligare våldshandlingar och när blir det lugn och ordning!


lördag 11 mars 2017

Barns utsatthet och våld mot civila

I provinsen Kasaï Central, där strider mellan milis och regeringstrupper blossar upp ständigt, är barnen stora förlorare. I medeltal har skolelever i provinsen hittills gått miste om 2 månader av skoltiden. Unesco anger att då elever gått miste om tre månader, blir det ett förlorat skolår. Nu bedömer Unesco att detta skolår kommer att bli ett förlorat år för barnen i provinsen. Som en följd av striderna i de isolerade områdena, med dåliga vägar och transportmöjligheter, väljer många av lärarna att lämna sina uppdrag. Det uppstår alltså också en lärarbrist. Dessa barn, som inte får sin undervisning, bildar en rekryteringsgrupp för milisen. Det är den stora faran och sorgen för familjer med barn i skolåldern! Experter på problemet ”Barnsoldater”, anger att drygt 50 % av milisgrupper utgörs av barnsoldater!

Även idag, lördag, har strider ägt rum i Kasaï, i staden Mwene Ditu. Skottlossning hördes tidigt i morse och alla aktiviteter har varit avbrutna hela dagen. I dessa strider rapporteras att 18 milis soldater och 2 regeringssoldater dödats, samt 1 regeringssoldat och 9 civila är allvarligt skadade. Ett antal familjer i staden har rapporterat att deras barn försvunnit.

FN:s nye generalsekreterare, Antonio Guterres, har rapporterat om sin stora oro för den markanta ökning av brott mot MR frågor och mot civila i Kongo. MONUSCO har rapporterat att det var 5190 brott mot MR frågor i Kongo 2016, en ökning med 30 % från 2015. Guterres föreslog därför Säkerhetsrådet igår, fredag, att antalet FN soldater i Kongo, skall utökas med 320 nya. Idag finns nästan 19000 FN soldater i Kongo och MONUSCO utgör redan den viktigaste och dyraste FN insatsen i världen. Han föreslår att de nya soldaterna skall baseras i Lubumbashi och Kananga, där risken är stor att det under valperioden uppstår problem och där det idag inte finns FN soldater. Han föreslår också att 36 bepansrade militärfordon skall rekvireras för de nya soldaterna. Säkerhetsrådet skall rösta om detta förslag den 29 mars. En osäkerhetsfaktor utgörs av att USA:s nye FN ambassadör, har aviserat en sänkning av alla fredsbevarande utgifter! USA står för 29 % av FN:s budget, så det finns anledning till oro för att förslaget inte går att realisera.

FN har också begärt att det skall göras en undersökning, en enkät, om det stora antal brott mot civila den senaste tiden i Kongo. Vissa bedömare i Kongo, anger att regeringen inte har visat något intresse för detta och är därför oroade.

Barns utsatta situation, våld mot civila och total frånvaro av respekt för MR frågor! Och i detta läge, visar inte landets makthavare något intresse för att åtgärda dessa problem! Den bild som ges av Kongo i media inbjuder inte till besök i landet! Ändå vet vi, som har bott och arbetat där, att det finns så mycket värme, omsorg och kärlek mellan människorna där! I de områden som inte är berörda av milisgrupper, dit regeringssoldater inte når, där livet fungerar relativt bra, där är det en annan bild som möter oss än i de utsatta områdena vi får läsa om. Frågan inställer sig, åter och åter, hur länge räcker människornas tålamod? Hur länge kan ”ungdomarna på gatorna” i storstäder, vänta på att de katolska biskoparnas insats ger resultat? Ingen vet. Ingen vet när nästa utbrott sker. Vi kan ana människornas oro och ängslan!


fredag 10 mars 2017

Oppositionen höjer tonen – men blir det mer än så ?

Antydda hot om att befolkningen kommer att ta saken i egna händer, om inte Sylvesteröverenskommelsen följs inom kort. Mars månads sista dag utgör det röda streck som skall ge ny start i det politiska livet i Kongo! Så uttrycker sig en representant för oppositionen i Kongo. Samma person anger vidare att ”Nu är Kongos befolkning trött och tålamodet är snart slut”!

I Kasaï Occidental, har milisgruppen Kamuina Nsapu, som utgått från den hövding som i höstas dödades, hela dagen idag varit i intensiva strider med militär i området. Skolor har hållits stängda liksom affärer och marknaden och utposterade i staden Kananga finns beväpnade FN soldater. Katolska kyrkans byggnader har delvis förstörts, ett nunnekloster har plundrats och människorna är rädda. Alla har idag stannat hemma och försökt identifiera skottlossningarna och hålla sig undan. De katolska nunnorna hann fly, innan klostret plundrades. Ett uttalat hot; ”Om inte Felix Tshisekedi blir premiärminister, kommer vi att fortsätta skadegörelsen”!

I Kinshasa har regeringen uttalat sig om begravningsplats för den döde Etienne Tshisekedi: ”Begravning kan inte ske på annan plats än på en kyrkogård”! Ilskan stiger hos UDPS anhängarna! Om detta medför att den döde kommer att begravas i ett annat land, eller om partiet kommer att driva sin linje med våld, vet vi ingenting om ännu!

I Kinshasa har också priset på bensin stigit med 35 franc till 1640 francs (=1,2 USD). Därmed ökar risken att kostnaden för buss och taxi kommer att stiga – och drabba en redan fattig befolkning.


Bloggintresserade

Bloggarkiv