Agnetas Loggbok

fredag 21 oktober 2016

Den svåra balansen

Den katolska kyrkan i Kongo har idag utmanat landets politiker att omförhandla överenskommelsen gällande framtiden och valplaneringen. Den del av oppositionen som inte deltagit i Dialogen, anger att de inte signerat dokumentet, därför att det endast ger presidenten en ursäkt för att sitta kvar på posten.

12 unga demokrati aktivister som sittstrejkade i Kinshasa idag, häktades av polisen. Anledningen uppges vara att de bröt mot det förbud mot protester, som råder efter demonstrationerna i september.

Oppositionsledarna har utlovat ytterligare protester mot president Kabila, för att tvinga honom att avgå. Detta har skapat oro och rädsla för våldshandlingar i hela landet. Det bedöms att om inte hela oppositionen samtalar med presidenten, kommer landet att åter uppleva perioder med mycket våld. De flesta medborgare känner inte till innehållet i den överenskommelse som signerades i tisdags. De hänvisas då till rykten och media. Exempelvis rapporteras det att löftet om val i april 2018, är en lögn, det kommer inte att finnas pengar eller vilja att planera det valet heller.

Det tycks som att hela Kongo står och balanserar på en knivskarp kant; återgång till våldsyttringar eller tro på den överenskommelse som nu signerats? De som reflekterar längre tidsperiod än för stunden, har kommit i dilemma!

Vi som står utanför och på avstånd följer utvecklingen är oroade!


torsdag 20 oktober 2016

Fortsatt spänt läge – trots en överenskommelse

Att det inte finns en gemensam syn på landets politik och den överenskommelse som gjorts, visas tydligt i de nyheter som nu är tillgängliga på internet. Det framgår också att missnöjet är stort, men å andra sidan, finns det personer som tycker att det blev en bra lösning. Allt beror på hur man ser på saken och vilken vision man har för framtiden; dessutom i vilken mån man tänker enbart på sig själv eller på hela landets befolkning!

Oppositionens representanter, de som inte deltog i Dialogen, är tydliga i sin kritik: ”Överenskommelsen visar bara att det är ett arrangemang mellan politiker, för att de skall få styra landet, utan att folket valt dem”.

Representanter för Human Rights Watch uttrycker sin oro över att detta inte innebär en lösning som ”lättar på trycket” i samhället. De vill också ha en Dialog, som verkligen inkluderar alla partier och att sittande president skall ge klart besked om att han kommer att lämna posten då hans tid är ute. De ställer också frågan vilka garantier som finns, för att den nya planen skall respekteras och val arrangeras?

En historieprofessor, från Kongo, nu bosatt i Paris, var inbjuden att följa Dialogen, som en observatör. Han ger en annan mera balanserad bild av Dialogen och den överenskommelse som signerats. Han anser vidare att de två starka oppositionsledarna, som inte deltagit i Dialogen, i verkligheten har få medarbetare och att de flesta har lämnat dem! Men hans tydliga råd till presidenten är att han inom kort, måste tala, ge sin syn och visa sig för folket.

Från Kinshasa kommer direkt information om att FN trupperna i landet kommer att utökas, då man bedömer att det spända läget i landet kommer att intensifieras de närmaste veckorna.

Tydligt är att det vanliga folket känner sig överkörda, sittande president får sitta kvar längre än vad konstitutionen säger och det inte finns garantier för att han kommer att lämna posten, eftersom ingen vet med säkerhet att det kommer att bli ett val!


onsdag 19 oktober 2016

Det sköra fredsdokumentet, med gula kanter

Tisdag kväll hölls en högtidlig avslutning av Dialogen och den överenskommelse som presenterats signerades av de ca 300 deltagarna. Först att signera var vice-ordförande, som själv tänker sig i rollen som premiärminister i den regering som skall utses inom 21 dagar. Edem Kodjo sa i sitt tal att Kongo har skrivit historia, genom att signera ett dokument, som inte är perfekt men som skall vara grunden till landets fred.

Som tidigare rapporterats, deltog inte en stor del av oppositionen i Dialogen och hade också utlyst ”Ville morte”, all verksamhet avstannad med stängda skolor, affärer och kontor idag i hela landet. I Kinshasa sågs personer med gula byxor eller gula skor och sa att det var deras gula kort till presidenten. Polis var utplacerad på nyckelplatser, enstaka fall av stenkastning, brända däck och barrikader har rapporterats. I Goma genomfördes en fredlig protestmarsch och ett antal gula kartonger överlämnades till guvernören, f.v.b. till president Kabila, marschens deltagare skanderade slogans i protest mot regeringen. Polisen använde tårgas för att skingra demonstranterna, som även hade kastat sten på bilar, bränt bildäck och stängt av vägar. På eftermiddagen hade lugnet återvänt till Goma. I en annan stad hade en gul kista tillverkats, som en symbol för kravet att president Kabila måste avgå.

Oppositionen sammanfattar dagens strejk med att den innehöll två delar; ett budskap till presidenten att hans tid är slut den 19 december och då bör avgå och den andra delen är att strejken visar på ett totalt avståndstagande till den överenskommelse som nu signerats.

Frankrikes utrikesminister beskriver mångas tankar; ”att flytta fram valet till 2018 är alltför riskabelt, det bör hållas senast 2017, den grupp som signerat överenskommelsen representerar inte hela befolkningen”.

En näst intill omöjlig uppgift väntar en premiärminister från oppositionen. En stor del av befolkningen är missnöjda. En president som sitter längre tid än konstitutionen säger. Internationella samarbetspartners är också missnöjda. Hur skall alla delar hållas ihop och fred garanteras? Hur skall befolkningen få vad som är nödvändigt för att leva? Riskerna är enorma, att detta inte håller, att allt faller samman – ännu en gång.

tisdag 18 oktober 2016

Att signera eller inte signera?!

Det rapporteras att Dialogens ca 300 deltagare har accepterat förslaget till överenskommelse, som en grupp på ca tjugo personer arbetat fram. Efter muntlig presentation av förslaget igår, godkändes det genom acklamation och deltagarna fick lämna salen, utan att ha fått texten i sin hand! Idag, tisdag 18 oktober, förväntas de 300 deltagarna individuellt signera dokumentet.

Det finns ett antal frågetecken gällande texten:
Valkalendern – hur tydlig är texten om när val skall äga rum? Senast april 2017, har oppositionen krävt och andra frågar sig om valkommissionen är kapabla att ordna val inom den tidsramen.
Oppositionen skall utse en premiärminister – men det sägs inget om hur övriga minister poster skall utses eller fördelas. Regeringen skall utses inom 21 dagar efter att dokumentet signerats.
Uppföljningskommitté – enligt dokumentet skall den bestå av 7 medlemmar från presidentens anhängare, 7 medlemmar från oppositionen och 3 från civila samhället. Oppositionen hävdar/kräver att stöd skall ges från det Internationella samfundet.
Personen Joseph Kabila – det enda som sägs i dokumentet är att konstitutionen skall respekteras. Outtalat tycks det finnas en uppgift om att nuvarande president skall sitta kvar på sin post tills en nyvald president installeras.

Enligt Dialogens vice-ordförande, Vital Kamerhe, som också är ordförande i ett av oppositionspartierna, kvarstår nu det svåraste: att få alla att signera dokumentet! ”För första gången i vårt lands historia, skall vi signera ett dokument, utan att veta vad det kommer att medföra”.

Igår besvarade Kongos Författningsdomstol den fråga de fick för flera veckor sen från Valkommissionen. Frågan var om det är möjligt att senarelägga val och ändå respektera konstitutionen! De domare som förväntades svara, har uppenbart haft svårt att göra det! Endast fem av nio var närvarande då svaret formulerades, något som väckt frågor och misstankar. Rykten cirkulerar om varför övriga domare inte var närvarande, vad var skälet till deras frånvaro?

I svaret som nu formulerats godkänner Författningsdomstolen senareläggning av valen. De lyfter som skäl ekonomiska, logistiska, tekniska och säkerhetsmässiga begränsningar.

Ännu rapporteras inga reaktioner på hotet om sanktioner från EU.

Det tycks vara stora möjligheter för den del av oppositionen som inte deltagit i Dialogen, att ge uttryck för sina synpunkter de närmaste dagarna! Den gula kartongen kanske växer i storlek?
måndag 17 oktober 2016

EU:s ministerråd hotar med sanktioner

EU:s ministerråd som har sammanträtt idag, har i en kommuniké uttalat sin syn på Kongos politiska situation.

Ministrarna är tydliga: ”Innan nuvarande presidents mandattid upphör, bör det vara tydligt uttalat hur övergångsperioden fram till val kommer att se ut. Om val inte äger rum under 2017, kommer ekonomiska sanktioner att drabba Kongo, även enskilda personer kan drabbas och tillgångar i Europa kommer att frysas, om inte det diplomatiska samtalet förändrar planen”. Sanktionerna kommer att drabba alla som bär ansvar för brotten mot mänskliga rättigheter, alla som initierat våldshandlingar och alla som försökt hindra en fredlig lösning av krisen. EU regeringar kommer också att korta tiden för diplomat visum, i likhet med vad Belgien redan gjort.

EU anger att det inte är acceptabelt att val inte har organiserats och man vill se en Dialog som inkluderar alla parter och inte mera våld.

Det är redan känt att delar av oppositionen, med de två starka ledarna Tshisekedi och Katumbi, inte godtar det förslag till överenskommelse som en grupp inom Dialogen arbetat fram. Katolska kyrkan har inte heller godtagit förslaget. Risken med förslaget, om det skulle gå igenom, EU:s kommuniké idag till trots, är att mera våld och kaos skapas på sikt. Och att nuvarande president sitter kvar på obestämd tid.

Nu får vi invänta reaktioner på EU:s kommuniké!


söndag 16 oktober 2016

En enig politisk överenskommelse?

Ett tjugotal deltagare från Dialogen träffade Edem Kodjo igår, lördag, och är nöjda med sitt arbete. På måndag kl 15 samlas alla deltagare i Dialogen och skall då få del av det framtagna dokumentet. De förväntas sitta i sammanträde fram till tisdag, då dokumentet skall signeras.

Men frågorna är många och oroande! Oppositionen, den del som inte deltar i Dialogen, har sedan tidigare utlovat att ge presidenten en ”Gul kartong” den 19 oktober och en ”Röd kartong” den 19 december. Om kartongerna finns kvar är risken uppenbar att det blir våldsamheter, strejk och allmän oreda i huvudstaden.

lördag 15 oktober 2016

Alla hinder borta - och den Gula kartongen?

Natten mellan fredag och lördag har en utvald grupp av Dialogens deltagare fortsatt att samtala och tycks ha kommit till en gemensam syn i frågan rörande tiden efter 19 december. Det rapporteras att ”alla hinder nu är avlägsnade”. President Kabila kvarstår som president till dess att val hållits och en ny president har installerats. Någon från oppositionen skall utses till Premiärminister. Kandidater till valen skall utses 30 oktober 2017 och val äga rum i slutet av april 2018.

Landets ledning under denna övergångsperiod skall övervakas av en kommission bestående av representanter för oppositionen, majoriteten (= anhängare av nuvarande president) och det civila samhället. Den kommissionen skall få assistans, eller stöd, från landets samarbetspartners, bl.a. FN, EU, Afrikanska Unionen, ICGRL (=International Conference on the Great Lakes region) och SADC (=Southern African Development Community).

I dag, lördag, skulle denna arbetsgrupp möta Dialogens medlare, Edem Kodjo, innan alla deltagare i Dialogen informeras om slutsatserna. Därefter skall dokumentet signeras.

Frågorna är många! Är denna ”överenskommelse” en dröm om att alla skall komma överens, en alltför optimistisk beskrivning av vad som skall hända efter den 19 december? Hur skall den del av oppositionen, som inte deltagit i Dialogen, reagera på detta förslag? Men innan dess, kommer hela Dialogen att få del av denna version, eller kommer den redan i ett inledningsskede att förändras helt? Hur realistiskt är det att tro, att det kommer att bli så det nu beskrivs?

Det är troligt att den tidigare informationen om en ”Gul kartong”, kommer att följas. Alltså kommer en ”Gul kartong” överlämnas av oppositionen till presidenten den 19 oktober. Vi får hoppas, att det överlämnandet inte kommer att medföra våldshandlingar!


Bloggintresserade

Bloggarkiv