Agnetas Loggbok

måndag 16 januari 2017

Helgdagar, mord och fotboll – vardagen i Kongo

Idag och imorgon är det nationella helgdagar i Kongo. Alla är lediga, alla kontor och affärer är stängda. Skälet till dessa två dagar är mord på två av landets tidigare ledare: 16 januari 2001 utsattes Laurent Kabila, dåvarande president i landet, för ett attentat, sittande vid sitt skrivbord. Enligt rapporter var det hans livvakt som sköt. Han dog två dagar senare och efterträddes av sin son Joseph. Ingen är ännu dömd som skyldig, men många sitter fängslade.
17 januari 1962 avrättades Patrice Lumumba. Han utsågs till landets förste premiärminister vid självständigheten den 30 juni 1960. Han blev föremål för flera mordkomplotter, huvudsakligen från amerikanska och möjligtvis även från brittiska säkerhetspoliser, innan han arkebuserades i provinsen Katanga i närvaro av belgiska agenter.

Igår bekräftade regeringens talesman, att ett hundratal M23 soldater, gått in i Nord Kivu, från Uganda, där de har sitt läger sedan tre år. I Kongo nämndes strider med regerings trupper, medan det i Uganda rapporteras att en undersökning skall ske, innan ytterligare information kan ges. Idag kan ingen bekräftelse ges av de tidigare nyheterna. M23 soldaterna tycks vara spårlöst borta! Regeringstrupperna finns kvar, men försäkrar att inget ovanligt har upptäckts och de utesluter inte falska rykten, kanske för att skapa oro i Kongo? Ugandas utrikesminister har uttalat att, det är oroligt i Kongo, men att Kongo ”inte bör” utnyttja dessa rykten om M23 soldaterna. I november 2016, fanns liknande rykten, utan att landets regeringssoldater kunde finna annat än spår av rebellerna.

Förhandlingarna under biskoparnas ledning ledde inte fram till specifika resultat förra veckan. Det beslutades om uppehåll i förhandlingarna och återupptagande på onsdag 18 januari. Fram till dess fortsätter samtal i grupper.
Trots att ”Sylvester överenskommelsen” innehöll en paragraf om att radiokanaler, som stängts av regeringen, av s.k. administrativa skäl, skulle åter få tillstånd att sända, har inget hänt. Ordförande för landets media förbund, tolkar detta som kränkning av överenskommelsen.
I lördags lämnade nuvarande premiärministerns grupp in sina förslag till biskoparna, om hur regeringen skall se ut. Inte oväntat, anser gruppen att sittande premiärminister skall sitta kvar, eftersom han är ”vald enligt alla regler”! Det som kanske kan anses vara intressant är att denna grupp inte signerat överenskommelsen! Men nu anges att gruppen kan signera, under förutsättningen att det finns ett tydligt valprogram!

Afrikanska mästerskapen i fotboll för herrar, startade i lördags i Gabon. Ikväll spelar Kongo mot Marocko, på fredag mot Elfenbenskusten och tisdag 24 januari mot Togo. Leoparderna lämnade Kongo med presidentens lyckönskningar! Många i Kinshasa sitter framför TV apparaten i kväll!

torsdag 12 januari 2017

Önskan om stöd av det internationella samfundet

Ärkebiskopen Marcel Utembi, deltog i går den 11 januari, via video, i Säkerhetsrådets möte i New York. Han uttryckte sin önskan om att FN och det internationella samfundet bidrar till den process som nu pågår i Kongo, med syftet att skapa politisk stabilitet i landet. Han inbjöd till samarbete för att ”Sylvesteröverenskommelsen” skall genomföras till alla delar, fram till dess att val äger rum, i december 2017. Han uttryckte också en önskan om FN truppen i Kongo, MONUSCO, skall få fortsatta medel för att bistå regeringen och skapa fred i landet. Säkerhetsrådet gratulerade biskoparna till att ha arbetat fram överenskommelsen och önskar att de skall lyckas i det arbete som återstår. Kongos representant i Säkerhetsrådet, Ignace Gata Mavita, försäkrade att överenskommelsen utgör en viktig etapp på vägen till val och stabilitet i landet.

De partier som signerade ”Sylvesteröverenskommelsen”, fick läsa motparternas förslag fram till klockan 10 idag, torsdag, 12 januari. Förslagen gäller hur makten skall fördelas, på alla nivåer, mellan de olika parterna. Många frågor ställdes, bl.a. hur det skall bli med Radio France Internationale, när kanalen åter kan bli funktionell, även frågor kring frigivning av politiska fångar diskuterades. Uppenbarligen var det inte lått att hantera alla frågor, och på deltagarnas begäran togs det paus i förhandlingarna.

Biskoparna och deltagarna är mitt uppe i den svåraste delen av förhandlingarna. Det är tydligt att det inte är självklart att alla skall acceptera och anpassa sig till överenskommelsen i realiteten. Biskoparna har som målsättning att man i slutet av denna vecka skall ha kommit ett steg vidare i dessa förhandlingar.tisdag 10 januari 2017

Förhandlingar pågår, med biskopar och bland folket !

Premiärministern med tre av ministrarna har nu offentligt sagt att « Sylvesteröverenskommelsen » inte kan accepteras. De är tillsatta enligt konstitutionen och på ett formellt korrekt sätt! De lyfter vidare att alltför många frågor inte är klarlagda och att det är många otydligheter i överenskommelsen, att det inte finns en tydlig kalender för när val skall äga rum m.m. De vill inte stänga dörren för en gemensam syn med övriga partier, men det kräver förhandlingar, där alla respekteras!

En ansvarig inom presidentens närmaste grupp, anger att de har en välorganiserad struktur med tillgång till alla kompetenser som behövs inom en regering, från basen till toppen! Gruppen lanserade igår en ”valcentral”, som skall förbereda alla poster som skall tillsättas i nästa val. Det anges i fördolda ordalag, att nuvarande president skall få stöd genom denna ”valcentral”!

Dessa uttalanden och de kommentarer som följt visar hur skör situationen är. Kommentarerna är en form av förhandlingsmönster inom kulturen och kan kännas igen av alla som bott och arbetat i landet. Men – läget är inte på något sätt lugnt!

Förhoppningsvis skall ”Sylvesteröverenskommelsen” respekteras av alla, inklusive landets nuvarande president!


måndag 9 januari 2017

”Sylvesteröverenskommelsen är resultatet av allas böner”

Orden är Fridolin Ambongos, ärkebiskop i Mbandaka-Bikoro i Equateur provinsen och vice ordförande i förhandlingsgruppen. Han fortsätter: ”Det är tydligt att böner i Kongo och utanför Kongo har givit resultat och vi är tacksamma för detta! Den svåraste delen av förhandlingarna kvarstår. Vi skall diskutera med politikerna och svårigheten består i att vi nu skall verkställa en överenskommelse. Olika poster skall tillsättas och det kan bli förändringar av vem som innehar posten. Det är alltid känsligt, då man berör personerna, misstänksamheten stiger till ytan, liksom egoistiska intressen”.

Förhandlingarna fortsätter i morgon, tisdag, och innan dess skall de politiska partierna ha lämnat in sina förslag till lösningar av de olika frågorna. Samtal ägde rum i lördags, inom partigrupperna, och varje parti skall lämna in sina förslag till biskoparna.

Det är uppenbart att denna nya etapp är komplicerad. Kommentarer och synpunkter, både från politiker och andra, visar att det inte på något sätt är självklart att nå lösningar, som alla kan acceptera. Misstro och tvivel angående presidentens vilja att efterleva överenskommelsen återkommer ständigt. En annan fråga som skapar många känslor är vem som skall inneha premiärministerposten.

På ytan är livet i Kinshasa lugnt och alla förväntar sig ytterligare underverk! Risken för nya demonstrationer, kan inte förbises. För folket i Kinshasa, som är vana vid att glädje och sorg finns närvarande samtidigt, kanske det inte är svårt att tänka sig nya våldshandlingar. Vi som står utanför har förmodligen svårare att acceptera detta!


fredag 6 januari 2017

Biskoparna har bråda dagar

Efter att ”Sylvester överenskommelsen” signerades den 31 januari har biskoparna fortsatt att samtala med alla parter inom den politiska sfären i Kongo. De har idag meddelat att den andra fasen av överenskommelsen nu kan börja. De har haft samtal med presidenten, med premiärminister Badibanga och med representanter för de politiska partier, som inte signerade överenskommelsen. Det parti som var mest kritiskt till överenskommelsen, ”Bembas” tidigare parti (Le Front pour le respect de la Constitution), har nu meddelat att de är beredda att signera.

Det är uppenbart att det inte varit lätta samtal! Den nyligen tillsatta regeringen med drygt 60 ministrar har naturligtvis svårt att acceptera att de kanske skall ersättas inom kort! Premiärministern vill inte heller lämna sin viktiga post! Alla berörda personer har sina argument, som skall lyftas och hanteras av biskoparna! Det kan se ut som att det är små detaljer, men förmodligen är de av största värde för de personer som lyfter dem!

I Kinshasa anges att stämningen lättade omedelbart efter att det blev känt vad överenskommelsen innehöll och vilka som signerat den. Alla är glada! Alla rör sig åter fritt på gatorna. Det är lugnt. Man kan naturligtvis ana, att det är möjligheten att den aktuelle presidenten kommer att avgå i slutet av året, som är största källa till glädjen!

Men frågan kvarstår; kommer ”Sylvester överenskommelsen” att respekteras, eller är den endast ett dokument bland alla tidigare signerade dokument? Hur ser presidenten egentligen på detta? Vad kommer att hända de närmaste månaderna?


söndag 1 januari 2017

Sylvester överenskommelsen

Efter 13 timmars förhandlande mellan de olika parterna, kom slutligen informationen: en överenskommelse finns, den skall signeras och alla är nöjda. Den är global och inkluderande ur politisk synpunkt, alla partier finns med.

Men MLC och Front pour le respect de la constitution (parti som arbetar för att respektera konstitutionen) representanterna signerade inte – därför att de inte fått någon plats bland de ”utvalda”, anges av kritiker, själva säger de att de inte kan acceptera detta som är en ”komplott mot nationen”! Moïse Katumbi, den tidigare guvernören i Katanga och som efter att han presenterat sin kandidatur till presidentposten, föll i onåd hos Kabila, befinner sig i ”landsflykt”. Han var en av de personer som finns på listan man lämnat till Kabila och bett om att anklagelser och domar skulle hävas. Detta var uppenbarligen en svår fråga för Kabila att tillmötesgå. Under lördagskvällen, hälsade Katumbi till förhandlarna, att han inte vill att hans sak skulle blockera en lösning och bad dem ta bort hans namn på listan! Detta löste för stunden en del av problemen!

Då klockan var 23 den 31 december 2016, började så de olika representanterna signera dokumentet och alla var klara någon minut innan 2017! Endast kongoleser har förhandlat, utan att någon annan nationalitet funnits med! Många är imponerade av detta och inte utan anledning!

Överenskommelsen, som består av många sidor text, innehåller bl.a. följande intressanta punkter: Joseph Kabila får inte kandidera för ytterligare mandat, han skall ersättas efter presidentval, som skall äga rum senast i december 2017, en uppföljningskommitté (Comité national de suivi de l´accord) skall ledas av Etienne Tshisekedi, konstitutionen får inte förändras under denna övergångstid på ett år och en premiärminister från oppositionen skall utses! Dessutom finns ett antal frågor som inte är besvarade helt, förhandlingar skall fortsätta den närmaste tiden. Exempelvis, frågan med premiärminister! Badibanga tillsattes nyligen och han tillsatte sin regering under de sista minuterna av Kabilas tid, strax innan kl 24 den 19 december! Skall han nu ersättas och när?

Nu börjar den verkliga utmaningen! Att alla, inklusive Kabila respekterar detta dokument! Hela året 2017 kommer att vara en utmaning för alla kongoleser!


fredag 30 december 2016

Balansgång in i det sista

Dagen har hittills inte resulterat i en överenskommelse att signera. Diplomater och ambassadörer var inbjudna till en samling kl 15, då signering av en överenskommelse skulle äga rum. Denna högtidsstund senarelades vid några tillfällen och har ännu inte, kl 21.40, ägt rum. Det sägs att fyra av sju svåra punkter är lösta. Texten synas fortfarande av alla parter.

Tidigare ikväll annonserades att biskoparna skulle avsluta samtalen, även utan att en signering ägt rum. Nu antyds att de kanske kan tänka sig att åter, vid ett senare datum, leda samtal för att då avsluta samtalen.

Förhalningstaktik från de berörda partierna? Ovilja att anpassa sig? Bristande insikt om vad som kan följa om de inte kommer överens? Vem kan veta svaren på de frågorna? Den avgörande frågan kanske är i vilken utsträckning politikerna kan tänka sig att ha ”det allmännas bästa för sina ögon och se till sina landsmäns lidande”?


Bloggintresserade

Bloggarkiv